BIP

BIP

There is no translation available.

Statut Uczelni — obowiązujący od 24.09.2020.

 

Strategia Uczelni na lata 2019-2023

 

Strategia Wydziału Informatyki na lata 2019-2023

 

Regulamin zarzadzania prawami autorskimi BIP

 

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej BIP

 

Regulamin przeprowadzania nostryfikacji dyplomów potwierdzających stopień naukowy

 

Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

 

Regulamin studiów 2018-2019 

 

Regulamin studiów doktoranckich

 

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów od 2019 

 

Regulamin Szkoły Doktorskiej ICT&DESIGN

 

Regulamin postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora po 30 września 2019 r.

 

Regulamin postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora habilitowanego po 30 września 2019 roku

 

Zasady rekrutacji na studia r.a. 2020-2021

 

Zasady rekrutacji na studia r.a. 2021-2022

 

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej ICT&DESIGN

 

Program studiów podyplomowych 2019/2020

 

Regulamin studiów podyplomowych - 01.10.2019

 

Regulamin potwierdzenia efektów uczenia się - 16.12.2020

 

Zarządzenie Rektora dot. wysokości czesnego na rok 2020/2021

 

Zarządzenie Kanclerza dot. wysokości opłat czesnego i opłat dodatkowych w roku 2021/2022

 

PROGRAM:

Informatyka

Studia pierwszego stopnia

Studia drugiego stopnia

 

Sztuka Nowych Mediów

Studia pierwszego stopnia

Studia drugiego stopnia

 

Architektura Wnętrz

 

Zarządzanie Informacją 

 

Kultura Japonii

 

OPŁATY:

 

Informatyka

 

Sztuka Nowych Mediów

 

Zarządzanie Informacją

 

Kultura Japonii