Przejdź do treści

Statut Uczelni

Strategia Uczelni


Regulaminy opłat

Opłaty 2023/24


Opłaty 2022/23 PL


Opłaty 2022/23 ENG


Archiwum (wkrótce)


Zarządzenia


Zarządzenia Rektora

Zarządzenie Rektora w sprawie Filii PJATKZarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłat czesnego 2020/21 i opłat dodatkowych


Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłat czesnego 2018/19 i opłat dodatkowych


Archiwum (wkrótce)Zarządzenia Kanclerza

Zarządzenie Kanclerza z dn.21 lipca 2023 w sprawie zmiany zarządzenia Kanclerza z dn.19 kwietnia 2023 w sprawie Regulaminu opłat za studia w PJATK


Zarządzenie Kanclerza z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie waloryzacji opłat


Zarządzenie Kanclerza z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie Regulaminu opłat za studia w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych


Zarządzenie Kanclerza w sprawie wysokości opłat czesnego 2021/22 oraz opłat dodatkowych


Zarządzenie Kanclerza w sprawie wysokości opłat czesnego 2019/20 oraz opłat dodatkowych


Archiwum (wkrótce)Zarządzenia Dziekanów

Zarządzenia Dziekana Wydziału Informatyki

Zarządzenie Dziekana Wydziału Informatyki z dnia 7 lipca 2023 o deklaracji przedmiotów na semestr zimowy 2023/24


Zarządzenie Dziekana Wydziału Informatyki o powtarzaniu pierwszego roku


Zarządzenie Dziekana Wydziału Informatyki o terminach obron i egzaminów dyplomowych w semestrze letnim 2022/23


Archiwum


Zarządzenia Dziekana Wydziału Sztuki Nowych Mediów

Zarządzenie Dziekana Wydziału Sztuki Nowych Mediów z dnia 17 lipca 2023 dot.: zasad promocji na semestr zimowy 2023/2024


Zarządzenie Dziekana Wydziału Sztuki Nowych Mediów z dnia 14 czerwca 2023 dot.: organizacji sesji egzaminacyjnej – semestr letni 2022/2023


Zarządzenie Dziekana Wydziału Sztuki Nowych Mediów z dnia 17 stycznia 2023 dot.: organizacji sesji egzaminacyjnej – semestr zimowy 2022/2023


Archiwum


Zarządzenia Dziekana Wydziału Zarządzania Informacją

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania Informacją dot.: organizacji sesji egzaminacyjnej letniej 2022/2023 oraz deklaracji zajęć na semestr zimowy 2023/2024


Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania Informacją dot.: zasad promocji studentów na semestr zimowy, rok akademicki 2023/2024


Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania Informacją dot. terminów obron prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych w semestrze letnim 2022/2023 PL


Archiwum


Zarządzenia Dziekana Wydziału Kultury Japonii

Zarządzenie Dziekana Wydziału Kultury Japonii z dnia 7 Lipca 2023 r. dot.: deklaracji zajęć na semestr zimowy 2023/2024


Zarządzenie Dziekana Wydziału Kultury Japonii z dnia 7 Lipca 2023 r. dot.: zasad promocji studentów na semestr zimowy, rok akademicki 2023/2024


Zarządzenie Dziekana Wydziału Kultury Japonii z dnia 1 czerwca 2023 r. dot.: powtarzania I roku studiów pierwszego stopnia


Zarządzenie Dziekana Wydziału Kultury Japonii z dnia 22 maja 2023 r. dot.: terminów egzaminów dyplomowych w semestrze letnim 2022/2023


Archiwum


Programy Studiów


Informatyka


Grafika — Sztuka Nowych Mediów

Studia II stopniaProjektowanie graficzne i sztuka multimediów – Sztuka Nowych Mediów


Architektura wnętrz – Sztuka Nowych Mediów


Zarządzanie informacją


Kulturoznawstwo — Kultura Japonii

Regulaminy


Regulaminy studiów

Regulamin studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia, prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej PJATK.

Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020


Archiwum (wkrótce)Regulaminy w czasie studiowania

Regulaminy przydatne w procesie studiowania.

Regulamin liczenia średniej ocen


Regulamin zarządzania prawami autorskimi


Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej


Regulamin postępowania antyplagiatowego


Archiwum (wkrótce)

Ważne dokumenty


Ważne dokumenty PJATK

Regulaminy dla studentów, potwierdzenie efektów uczenia się, itd.

Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów


Potwierdzenie efektów uczenia się w związku z ubieganiem się o przyjęcie na PJATK


Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się


Protokół z postępowania potwierdzenia efektów uczenia się


Archiwum (wkrótce)Regulaminy i ważne dokumenty dla Centrum Kształcenia Podyplomowego

Regulamin opłat oraz regulamin studiów podyplomowych i MBA

Opłaty 2022/23 PL (wkrótce)Opłaty 2022/23 ENG (wkrótce)


Regulamin studiów podyplomowych i MBA (z 2019 roku)


Archiwum (wkrótce)Szkoła Doktorska ICT&DESIGN i studia doktoranckie

Zawiadomienia o publicznych obronach rozpraw doktorskich

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Bernadetty Bartosik

Tytuł rozprawy: „A method for measuring trust and attractiveness of presented faces based on
brain activity measurements and machine learning”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 29.09.2023 r.


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Nabożnej

Tytuł rozprawy: „Credibility Evaluation of Online Health Information using Human In the Loop Machine Learning”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 6 września 2023 r.


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Moniki Kaczorowskiej

Tytuł rozprawy: „Measurement and Analysis of Cognitive Workload on the Basis of Eye-Tracking Activity Using Machine Learning” (PL: „Pomiar i analiza obciążenia poznawczego na podstawie aktywności oczu z wykorzystaniem uczenia maszynowego”)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 28 września 2023 r.


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Karola Chlasty

Tytuł rozprawy: „Neural simulation pipeline for liquid state machines” (PL: „Potok symulacji
neuronowej dla maszyn stanów płynowych”)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 24 lipca 2023 r.


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Bolka

Tytuł rozprawy: „Wyznaczanie dynamicznej mapy 2D na podstawie wielomodalnych danych
rejestrowanych przez urządzenia mobilne”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 07.06.2023 r.


Archiwum


Regulaminy i ważne dokumenty Szkoły Doktorskiej ICT&DESIGN

Regulamin Szkoły Doktorskiej ICT&DESIGN


Zasady rekrutacji


Archiwum (wkrótce)


Regulaminy i ważne dokumenty studiów doktoranckich

Regulamin studiów doktoranckich (z 2017 roku)


Archiwum (wkrótce)


Dokumenty rekrutacyjne


Zasady rekrutacji na studia w PJATK

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami przyjmowania na studia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Studia 2023/24


Studia 2022/23


Studia 2021/22


Studia 2020/21


Archiwum (wkrótce)Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w PJATK

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami polityki prywatności w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych PL


Information on personal data processing


Archiwum (wkrótce)