Przejdź do treści

Statut Uczelni

Strategia Uczelni


Regulaminy opłat

Zarządzenie Kanclerza PJATK z dnia 5 lipca 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia Kanclerza PJATK z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie Regulaminu opłat za studia podyplomowe w PJATK.


Zarządzenie Kanclerza PJATK z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie Regulaminu opłat za studia podyplomowe w PJATK


Zarządzenie Kanclerza PJATK z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie Regulaminu opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia w PJATK


Zarządzenie Kanclerza PJATK z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe na kierunkach: Doradztwo zawodowe z mentoringiem spersonalizowanym oraz Psychologia gier – projektowanie scenariuszy gier komputerowych


Opłaty 2023/24


Opłaty 2022/23 PL


Opłaty 2022/23 ENG


Archiwum

Zarządzenia

Zarządzenia Rektora

Zarządzenie Rektora w sprawie Filii PJATKZarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłat czesnego 2020/21 i opłat dodatkowych


Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłat czesnego 2018/19 i opłat dodatkowych


Zarządzenie Rektora z dnia 20 stycznia 2022 dotyczące zasad studiowania osób z niepełnosprawnością

31 stycznia

Archiwum


Zarządzenia Kanclerza

Zarządzenie Kanclerza z dn.21 lipca 2023 w sprawie zmiany zarządzenia Kanclerza z dn.19 kwietnia 2023 w sprawie Regulaminu opłat za studia w PJATK


Zarządzenie Kanclerza z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie waloryzacji opłat


Zarządzenie Kanclerza z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie Regulaminu opłat za studia w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych


Zarządzenie Kanclerza w sprawie wysokości opłat czesnego 2021/22 oraz opłat dodatkowych


Zarządzenie Kanclerza w sprawie wysokości opłat czesnego 2019/20 oraz opłat dodatkowych


Archiwum (wkrótce)Zarządzenia Dziekanów

Zarządzenia Dziekana Wydziału Informatyki

Zarządzenie Dziekana Wydziału Informatyki z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie deklaracji zajęć na semestr zimowy, roku akademickiego 2024/2025


Zarządzenie Dziekana Wydziału Informatyki z dnia 25 czerwca 2024 r. dot.: zasad promocji studentów STUDIÓW STACJONARNYCH na semestr zimowy, rok akademicki 2024/25


Zarządzenie Dziekana Wydziału Informatyki z dnia 25 czerwca 2024 r. dot.: zasad promocji studentów STUDIÓW NIESTACJONARNYCH na semestr zimowy, rok akademicki 2024/25


Zarządzenie Dziekana Wydziału Informatyki z dnia 25 czerwca 2024 r. dot.: zasad promocji studentów STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Z WYKORZYSTANIEM METOD KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ na semestr zimowy, rok akademicki 2024/25


Zarządzenie Dziekana Wydziału Informatyki z dnia 17 czerwca 2024 r. dot.: trybu przechowywania, organizacji oraz udostępniania studentom materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem zasobów Uczelni


Zarządzenie Dziekana Wydziału Informatyki z dnia 22 kwietnia 2024 r. dot.: terminów egzaminów dyplomowych w semestrze letnim 2023/2024


Zarządzenie Dziekana Wydziału Informatyki z dnia 15 stycznia 2024 r. dot.: zasad promocji studentów studiów stacjonarnych na semestr letni, roku akademickiego 2023/2024


Zarządzenie Dziekana Wydziału Informatyki z dnia 15 stycznia 2024 r. dot.: zasad promocji studentów studiów niestacjonarnych na semestr letni, roku akademickiego 2023/2024


Zarządzenie Dziekana Wydziału Informatyki z dnia 15 stycznia 2024 r. dot.: zasad promocji studentów studiów niestacjonarnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, na semestr letni, roku akademickiego 2023/2024


Zarządzenie Dziekana Wydziału Informatyki z dnia 18 stycznia 2024 r. dot.: deklaracji zajęć na semestr letni, roku akademickiego 2023/2024


Archiwum


Zarządzenia Dziekana Wydziału Sztuki Nowych Mediów

Zarządzenie Dziekana Wydziału Sztuki Nowych Mediów z dnia 14 czerwca 2024 dot.: organizacji sesji egzaminacyjnej – semestr letni 2023/2024


Zarządzenie Dziekana Wydziału Sztuki Nowych Mediów z dnia 15 stycznia 2024 dot.: organizacji sesji egzaminacyjnej – semestr zimowy 2023/2024


Archiwum


Zarządzenia Dziekana Wydziału Zarządzania Informacją

Zarządzenie z dnia 19 czerwca 2024 r. dot.: zasad promocji studentów na semestr zimowy, rok akademicki 2024/2025


Zarządzenie z dnia 17 czerwca 2024 r. dot.: organizacji sesji egzaminacyjnej letniej 2023/2024 oraz deklaracji zajęć na semestr zimowy 2023/2024


Zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2024 r. dot.: terminów obron prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych w semestrze letnim 2023/2024


Zarządzenie z dnia 17 stycznia 2024 r. dot.: zasad promocji studentów na semestr letni, rok akademicki 2023/2024


Zarządzenie z dnia 17 stycznia 2024 r. dot.: organizacji sesji egzaminacyjnej zimowej 2023/2024 oraz deklaracji zajęć na semestr letni 2023/2024


Archiwum


Zarządzenia Dziekana Wydziału Kultury Japonii

Zarządzenie Dziekana Wydziału Kultury Japonii z dnia 16 stycznia 2024 r. dot. deklaracji zajęć na semestr letni 2023/2024


Archiwum


Programy Studiów

Informatyka


Grafika — Sztuka Nowych Mediów


Projektowanie graficzne i sztuka multimediów – Sztuka Nowych Mediów


Architektura wnętrz – Sztuka Nowych Mediów


Zarządzanie informacją


Kulturoznawstwo — Kultura Japonii

Regulaminy

Regulaminy studiów

Regulamin studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia, prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej PJATK.

Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020


Regulaminy dyplomowania na poszczególnych wydziałach PJATK.

Regulamin dyplomowania na Wydziale Zarządzania Informacją
Regulaminy w czasie studiowania

Regulaminy przydatne w procesie studiowania.

Regulamin liczenia średniej ocen


Regulamin zarządzania prawami autorskimi


Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej


Regulamin postępowania antyplagiatowego


Archiwum

Regulaminy Studium Języków Obcych PJATK

Regulamin Studium Języków Obcych w GdańskuRegulaminy Klubu Absolwentów i Absolwentek PJATK

Regulaminy i dokumenty związane z Klubem Absolwentów i Absolwentek PJATK.

Regulamin Klubu Absolwentów i Absolwentek PJATK 2023/2024
Regulaminy i ważne dokumenty dla Centrum Kształcenia Podyplomowego

Regulamin opłat oraz regulamin studiów podyplomowych i MBA

Opłaty 2022/23 PL (wkrótce)Opłaty 2022/23 ENG (wkrótce)


Regulamin studiów podyplomowych i MBA (z 2019 roku)


Archiwum

Ważne dokumenty

Ważne dokumenty PJATK

Regulaminy dla studentów, potwierdzenie efektów uczenia się, itd.

Plan równości płci w PJATK


Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów


Regulamin potwierdzenia efektów uczenia się w związku z ubieganiem się o przyjęcie na PJATK


Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się


Protokół z postępowania potwierdzenia efektów uczenia się


Archiwum


Szkoła Doktorska ICT&DESIGN, studia doktoranckie i nadawanie stopni naukowych

Zawiadomienia o publicznych obronach rozpraw doktorskich

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Krzywickiego

Tytuł rozprawy: „Metody rozpoznawania obrazów w badaniu dna oka dla celów diagnostyki medycznej”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 11.06.2024 r.


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Baraniak

Tytuł rozprawy: „Machine learning tools and techniques supporting news media bias analysis”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 28.02.2024 r.


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Alberta Śledzianowskiego

Tytuł rozprawy: „The application of data mining and machine learning techniques to study eye movement properties in the context of neurodegenerative diseases and changes in the emotional system”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 09.01.2024 r.


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Moniki Marek-Łuckiej

Tytuł rozprawy: „Kalos Graphos. Kaligrafia jako ekspresja artystyczna w kontekście myśli
postmodernistycznej”.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu 5 grudnia 2023 r., o godzinie 12:00 w sali A364 w siedzibie Uczelni.


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Mars

Tytuł rozprawy: „Generation and Aesthetic Evaluation of Architectural Forms with the Use of Evolutionary Design”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 06.12.2023 r.


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Justyny Pawłowskiej-Bebel

Tytuł rozprawy: „Adapting Recommender Systems of E-Commerce Platforms to Deal with Cognitive Aging”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 25.10.2023 r.


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Bernadetty Bartosik

Tytuł rozprawy: „A method for measuring trust and attractiveness of presented faces based on
brain activity measurements and machine learning”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 29.09.2023 r.


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Nabożny

Tytuł rozprawy: „Credibility Evaluation of Online Health Information using Human In the Loop Machine Learning”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 6 września 2023 r.


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Moniki Kaczorowskiej

Tytuł rozprawy: „Measurement and Analysis of Cognitive Workload on the Basis of Eye-Tracking Activity Using Machine Learning” (PL: „Pomiar i analiza obciążenia poznawczego na podstawie aktywności oczu z wykorzystaniem uczenia maszynowego”)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 28 września 2023 r.


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Karola Chlasty

Tytuł rozprawy: „Neural simulation pipeline for liquid state machines” (PL: „Potok symulacji
neuronowej dla maszyn stanów płynowych”)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 24 lipca 2023 r.


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Kamila Bolka

Tytuł rozprawy: „Wyznaczanie dynamicznej mapy 2D na podstawie wielomodalnych danych
rejestrowanych przez urządzenia mobilne”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 07.06.2023 r.


Archiwum

Regulaminy i ważne dokumenty Szkoły Doktorskiej ICT&DESIGN

Regulamin Szkoły Doktorskiej ICT&DESIGN od roku akademickiego 2024/2025


Regulamin Szkoły Doktorskiej ICT&DESIGN do roku akademickiego 2023/2024


Zasady rekrutacji


Archiwum

Regulaminy i ważne dokumenty studiów doktoranckich

Regulamin studiów doktoranckich (z 2017 roku)


Archiwum

Regulaminy postępowań awansowych

Regulamin nadawania stopnia doktora na podstawie przewodów doktorskich otwartych przed dn. 30 kwietnia 2019 r.


Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych po dniu 30 września 2019 r.


Regulamin postępowania o nadanie stopnia dr hab. z dnia 15.02.23


Regulamin nostryfikacji dyplomów potwierdzających stopień naukowy


Dokumenty rekrutacyjne

Zasady rekrutacji na studia w PJATK

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami przyjmowania na studia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Studia 2024/25


Studia 2023/24


Studia 2022/23


Studia 2021/22


Studia 2020/21


Archiwum


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w PJATK

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami polityki prywatności w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych studentów i słuchaczy PJATK


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów PJATK i ich pracowników


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na studia w PJATK