Przejdź do treści

Statut Uczelni

Strategia Uczelni


Regulaminy opłat

Regulamin opłat w PJATK od roku akademickiego 2022/23. Z dnia 5 kwietnia 2022.

Opłaty 2023/24 PL


Opłaty 2023/2024 ENG


Opłaty 2022/23 PL


Opłaty 2022/23 ENG


Archiwum (wkrótce)


Zarządzenia


Zarządzenia Rektora

Zarządzenie Rektora w sprawie Filii PJATKZarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłat czesnego 2020/21 i opłat dodatkowych


Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłat czesnego 2018/19 i opłat dodatkowych


Archiwum (wkrótce)Zarządzenia Kanclerza

Zarządzenie Kanclerza z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie Regulaminu opłat za studia w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych


Zarządzenie Kanclerza w sprawie wysokości opłat czesnego 2021/22 oraz opłat dodatkowych


Zarządzenie Kanclerza w sprawie wysokości opłat czesnego 2019/20 oraz opłat dodatkowych


Archiwum (wkrótce)Zarządzenia Dziekanów

Zarządzenia Dziekana Wydziału Informatyki

Zarządzenie Dziekana Wydziału Informatyki o terminach obron i egzaminów dyplomowych w semestrze letnim 2022/23


Archiwum


Zarządzenia Dziekana Wydziału Sztuki Nowych Mediów

Zarządzenie Dziekana Wydziału Sztuki Nowych Mediów z dnia 17 stycznia 2023 dot.: organizacji sesji egzaminacyjnej – semestr zimowy 2022/2023


Archiwum


Zarządzenia Dziekana Wydziału Zarządzania Informacją

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania Informacją dot. terminów obron prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych w semestrze letnim 2022/2023 PL


Archiwum


Zarządzenia Dziekana Wydziału Kultury Japonii

Zarządzenie Dziekana Wydziału Kultury Japonii z dnia 1 czerwca 2023 r. dot.: powtarzania I roku studiów pierwszego stopnia

Zarządzenie Dziekana Wydziału Kultury Japonii z dnia 22 maja 2023 r. dot.: terminów egzaminów dyplomowych w semestrze letnim 2022/2023


Zarządzenie Dziekana Wydziału Kultury Japonii z dnia 19 Stycznia 2023 r. dot.: zasad promocji studentów na semestr letni, rok akademicki 2022/2023


Zarządzenie Dziekana Wydziału Kultury Japonii z dnia 19 Stycznia 2023 r. dot.: deklaracji zajęć na semestr letni 2022/2023


Archiwum


Regulaminy


Regulaminy studiów

Regulamin studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia, prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej PJATK.

Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020


Archiwum (wkrótce)Regulaminy w czasie studiowania

Regulaminy przydatne w procesie studiowania.

Regulamin zarządzania prawami autorskimi


Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej


Regulamin postępowania antyplagiatowego


Archiwum (wkrótce)

Ważne dokumenty


Ważne dokumenty PJATK

Regulaminy dla studentów, potwierdzenie efektów uczenia się, itd.

Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów


Potwierdzenie efektów uczenia się w związku z ubieganiem się o przyjęcie na PJATK


Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się


Protokół z postępowania potwierdzenia efektów uczenia się


Archiwum (wkrótce)Regulaminy i ważne dokumenty dla Centrum Kształcenia Podyplomowego

Regulamin opłat oraz regulamin studiów podyplomowych i MBA

Opłaty 2022/23 PL (wkrótce)Opłaty 2022/23 ENG (wkrótce)


Regulamin studiów podyplomowych i MBA (z 2019 roku)


Archiwum (wkrótce)Szkoła Doktorska ICT&DESIGN i studia doktoranckich

Zawiadomienia o publicznych obronie rozpraw doktorskich

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Bolka

Tytuł rozprawy: Wyznaczanie dynamicznej mapy 2D na podstawie wielomodalnych danych
rejestrowanych przez urządzenia mobilne

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 07.06.2023 r.


Archiwum


Regulaminy i ważne dokumenty Szkoły Doktorskiej ICT&DESIGN

Regulamin Szkoły Doktorskiej ICT&DESIGN


Zasady rekrutacji


Archiwum (wkrótce)


Regulaminy i ważne dokumenty studiów doktoranckich

Regulamin studiów doktoranckich (z 2017 roku)


Archiwum (wkrótce)


Dokumenty rekrutacyjne


Zasady rekrutacji na studia w PJATK

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami przyjmowania na studia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Studia 2023/24


Studia 2022/23


Studia 2021/22


Studia 2020/21


Archiwum (wkrótce)Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w PJATK

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami polityki prywatności w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych PL


Information on personal data processing


Archiwum (wkrótce)