Przejdź do treści

Nadawanie stopni naukowych

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, odpowiednio w 2002 i w 2009 roku, a w 2014 roku do doktoryzowania w dyscyplinie mechanika.

W 2017 roku także Wydział Sztuki Nowych Mediów uzyskał prawo do nadawania stopnia doktora w dziedzinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.


Rady naukowe

Rada Naukowa Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

Rada Naukowa Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

Przewodnicząca Rady Naukowej:
prof. dr hab. Maria Elżbieta Orłowska

Przewodnicząca Rady Naukowej:
dr hab. Ewa Satalecka, prof. PJATK


Projekty

Skontaktuj się z nami!

Kontakt do biura prorektorów,
Pani Iwona Olczak