Przejdź do treści

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 24 lipca 2023 r. godz. 12:00 w sali Senatu (nr 337, budynek B) w siedzibie Uczelni

Tytuł rozprawy:

Neural simulation pipeline for liquid state machines (PL: Potok symulacji neuronowej dla maszyn stanów płynowych)

Autor: Karola Chlasta


Promotor:

Dr hab. Grzegorz Wójcik, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Promotor pomocniczy:

Dr hab. Izabela Krejtz, Uniwersytet SWPS


Recenzenci:

Dr hab. inż. Krzysztof Rojek, Politechnika Częstochowska

Dr hab. inż. Dominik Strzałka, Politechnika Rzeszowska

Dr hab. inż. Dariusz Mrozek, Politechnika Śląska