Przejdź do treści

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 28.02.2024 r. o godzinie 12:00 w Sali Senatu (nr 337, budynek B) w siedzibie Uczelni

Tytuł rozprawy:

Machine learning tools and techniques supporting news media bias analysis 

Autor: Katarzyna Baraniak


Promotor:

Dr hab. Marcin Sydow, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych


Recenzenci:

Dr hab. inż. Mikołaj Morzy, profesor Politechniki Poznańskiej

Dr hab. inż. Maciej Piasecki, prof. Politechniki Wrocławskiej