Przejdź do treści

Samorząd Studencki PJATK


Kontakt

Biuro Samorządu
ul. Koszykowa 86, pokój B243
02-008 Warszawa

e-mail: samorzad@pja.edu.pl

Discord


Co się dzieje w Samorządzie…


O nas

Samorząd Studencki tworzą wszystkie osoby studiujące na naszej Uczelni – również Ty! Jest on wyłącznym ustawowym reprezentantem naszych spraw. Reprezentujemy potrzeby uczelnianej społeczności studenckiej zarówno na terenie Uczelni (przed Władzami Uczelni) jak również w środowisku międzyuczelnianym.

Rozpatrujemy socjalne i stypendialne!

Tak jest! To właśnie my rozpatrujemy Twoje wnioski w sprawie stypendiów. Uczelniana Komisja Stypendialna (UKS) liczy w swoim składzie 7 studentów, natomiast Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna (UOKS) składa się z 3 studentów. W obu organach zasiada również pracownik administracyjny, stanowiący głos doradczy dla osób wchodzących w skład komisji.

My zawsze staramy się rozpatrywać wnioski w najlepszym interesie studentów!

Reprezentujemy Wasze interesy!

Uczelnia składa się z wielu jednostek organizacyjnych i nie zawsze wszystkie nasze uwagi są dostrzegane. Naszym zadaniem, jako łącznika społeczności studenckiej z Władzami Uczelni jest omawianie podnoszonych przez Was tematów w rozmowach z osobami odpowiedzialnymi za działanie Uczelni.

Oprócz tego reprezentujemy osoby studiujące na PJATK w organach takich jak Senat Uczelni czy Rady Wydziałów (wliczając w to komisje programowe, powołane w ramach wydziałów).

Adaptujemy życie kulturalne!

Aktywnie uczestniczymy w wydarzeniach odbywających się na kampusie naszej Uczelni, jak również organizujemy swoje własne!

Jeżeli lubisz życie towarzyskie na pewno odnajdziesz się na wydarzeniach takich jak Otrzęsiny czy Połowinki organizowane przez nasz Samorząd. Jest to świetna okazja do wspólnej integracji, celebrowania mniejszych i większych studenckich sukcesów czy rozgrzewkę na parkiecie przed kolejnymi wyzwaniami, których przyjdzie nam się podjąć. :-)

Stanowimy łącznik ogółu studentów w Polsce!

Jako Samorząd często współpracujemy z reprezentacjami innych samorządów studenckich, zarówno warszawskich jak i ogólnopolskich. Należymy do Porozumienia Stołecznych Uczelni Niepublicznych (SUN) oraz Forum Uczelni Niepublicznych (FUN).

Oba ugrupowania zrzeszają samorządy studenckie uczelni niepublicznych, gdzie SUN działa w ramach warszawskich uczelni, natomiast FUN jest o zasięgu ogólnopolskim.

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP) z kolei tworzą wszystkie studentki i studenci studiujący na terytorium RP, w tym my! :-)


Organy samorządu

Samorząd Studencki tworzą wszystkie osoby studiujące na Uczelni – to trochę dużo. Dlatego działamy przez organy Samorządu Studenckiego. Każdy z nich ma swoją specyfikę. Do jednych można dołączyć na wskutek wyborów powszechnych, ale są też takie do których centralny organ uchwałodawczy podejmuje decyzje o delegatach (np. reprezentacja Samorządu w organach Uczelni).

Przez cały rok można zgłaszać się do komisji Samorządu Studenckiego, które odpowiadają za organizację wydarzeń kulturalnych, współpracę ze studentami zagranicznymi czy promocję naszej działalności.

Organy samorządu na poziomie uczelnianym

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego stanowi organ uchwałodawczy na poziomie Uczelni. To właśnie do niej należy opiniowanie i wyrażanie stanowisk dotyczących życia wszystkich osób studiujących na Naszej Uczelni. Decyzje organu wyrażane są w formie uchwał, natomiast jego posiedzenia odbywają się raz w miesiącu i mają charakter jawny. Każda osoba należąca do społeczności akademickiej ma możliwość uczestnictwa w tych posiedzeniach.

Skład Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego:

1) Browarski, Łukasz
2) Gęborys, Łukasz
3) Herman, Sonia
4) Jagodziński, Filip
5) Jaworek, Agata
6) Kotula, Mateusz

7) Krysik, Weronika
8) Marusik, Lena
9) Michalska, Klaudia
10) Opiłowski, Rafał
11) Orzyłowski, Michał
12) Rutkowski, Piotr

Kalendarz posiedzeń:

 • 15 października 2023 — posiedzenie zwyczajne (zdalnie)
 • 15 listopada 2023 — posiedzenie zwyczajne (zdalnie)
 • 15 grudnia 2023 — posiedzenie zwyczajne (zdalnie)
 • 15 stycznia 2024 — posiedzenie zwyczajne (zdalnie)
 • 15 lutego 2024 — posiedzenie zwyczajne (zdalnie)
 • 15 marca 2024 — posiedzenie zwyczajne (zdalnie)
 • 15 kwietnia 2024 — posiedzenie zwyczajne (zdalnie)
 • 15 maja 2024 — posiedzenie zwyczajne (zdalnie)
 • 15 czerwca 2024 — posiedzenie zwyczajne (zdalnie)
Zarząd Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego

Zarząd Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego jest organem wykonawczym na poziomie Uczelni. Organ ten odpowiada za zajmowanie się sprawami studenckimi takimi jak wydarzenia kulturalne, wsparcie prawno-socjalne, promocja działalności studenckiej, współpraca zewnętrzna czy międzynarodowa. Zarząd obraduje co tydzień na posiedzeniach niejawnych.

Skład Zarządu Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego:

 • Michał Orzyłowski — Przewodniczący Samorządu Studenckiego
 • Mikołaj Piołun-Noyszewski — Wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego; Członek Zarządu ds. dyplomacji
 • Łukasz Browarski — Sekretarz Samorządu Studenckiego
 • Filip Jagodziński — Członek Zarządu ds. administracyjnych
 • Łukasz Gęborys — Członek Zarządu ds. prawno-socjalnych
 • Maciej Pastor — Członek Zarządu ds. zagranicznych
 • Rafał Opiłowski — Pełnomocnik Zarządu ds. cyfryzacji
 • Klaudia Michalska — Członkini Zarządu ds. promocyjnych
 • Piotr Rutkowski — Członek Zarządu ds. kulturalnych
 • Zuzanna Jabłońska — Członkini Zarządu ds. finansowych

Pełnomocniczki i pełnomocnicy Zarządu Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego:

 • Mateusz Kotula — Pełnomocnik Zarządu ds. aktywizacji studenckiej
 • Hubert Woźniakowski — Pełnomocnik Zarządu ds. współpracy
Przewodniczący Samorządu Studenckiego

Przewodniczący Samorządu Studenckiego odpowiada za reprezentację ogółu Samorządu Studenckiego na terenie Uczelni jak i poza nią. Kieruje pracami Zarządu Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

Przewodniczący Samorządu Studenckiego: Michał Orzyłowski

Wydziałowe Rady Samorządu Studenckiego stanowi organ uchwałodawczy na poziomie Wydziału. To właśnie do niej należy opiniowanie i wyrażanie stanowisk dotyczących życia wszystkich osób studiujących na danym Wydziale, na naszej Uczelni. Decyzje organu wyrażane są w formie uchwał.

Wydziałowe Rady Samorządu Studenckiego

Wydział Informatyki

Przewodniczący: Mikołaj Piołun-Noyszewski

Osoby członkowskie: Zofia Januszewicz, Adrian Budzich, Soffia Durytska, Łukasz Gęborys, Lena Marusik, Rafał Opiłowski, Michał Orzyłowski, Piotr Rutkowski, Michał Woliński, Rafał Sakiewicz

Wydział Zarządzania Informacją

Przewodnicząca: Weronika Krysik

Osoby członkowskie: Filip Jagodziński, Agata Jaworek, Jagoda Bartosiewicz, Łukasz Browarski, Amelia Kamińska, Illia Kohut, Karol Krzymkowski

Wydział Sztuki Nowych Mediów

Przewodnicząca: Klaudia Michalska

Osoby członkowskie: Sonia Herman, Valeria Leonava, Olha Lysenko, Aleksander Posłowski, Weronika Ślaska

Wydział Kultury Japonii

Przewodnicząca:

Osoby członkowskie:


Komisje

Komisje samorządowe wspierają Przewodniczącego oraz Zarząd Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego i skupiają się na podejmowaniu działań w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych, obsługi spraw stypendialnych czy realizację potrzeb promocyjnych Samorządu Studenckiego. Jest to dobre miejsce na rozpoczęcie przygody w Samorządzie Studenckim, ponieważ zgłosić się można w dowolnym momencie — nawet w wakacje!

Komisja ds. kulturalnych

Komisja ds. kulturalnych odpowiada za adaptację życia kulturalnego dla osób studiujących na naszej Uczelni. Realizowane jest to na wiele różnych sposobów. Poczynając od organizacji imprezy klubowej, kończąc na wyjazdach kilkudniowych na narty! Komisja ds. kulturalnych stanowi świetne miejsce dla osób lubiących dynamikę, kreowanie nowych pomysłów na aktywizację studencką i lubiących współpracować z innymi.

Komisja ds. promocji

Komisja ds. promocji od zawsze stanowi poletko osób studiujących na Wydziale Sztuki Nowych Mediów (niemniej jednak każda osoba studiująca jest tutaj mile widziana!). Zespół komisji ds. promocji odpowiada za nasze media społecznościowe, projektowanie grafik, rozwijanie naszej identyfikacji wizualnej, tworzenie wspaniałych pomysłów na gadżety samorządowe. Jeżeli lubisz dokonywać rzeczy niemożliwych i niespotykanych, ta komisja świetnie się sprawdzi dla Ciebie!

Komisja ds. współpracy

Komisja ds. współpracy skupia w sobie osoby eksperckie w zakresie dogadywania się z ludźmi, negocjowania i prowadzenia researchu. To właśnie ten zespół odpowiada za pozyskiwanie współprac, za którymi kryją się zniżki dla osób studiujących na naszej Uczelni czy zaopatrzenie na wydarzeniach organizowanych przez komisję ds. kulturalnych. Jeżeli masz głowę pełną pomysłów w kim warto nawiązać współpracę ta komisja powita Ciebie z otwartymi ramionami!


Delegaci w Organach Uczelni

Jako Samorząd Studencki naszym zadaniem jest reprezentowanie interesów studenckich, a nie byłoby to takie proste, gdyby nie fakt, że reprezentanci studentów zasiadają w organach kolegialnych Uczelni.

Senat Uczelni

Senat Uczelni jest ważnym organem, który ma istotny wpływ na życie studenckie. Jego kompetencje obejmują m.in. ustalanie regulaminów studiów, warunków rekrutacji, programów nauczania, a także strategii rozwoju Uczelni. Senat odpowiada także za kwestie dyplomowania, regulacji Uczelni dotyczących praw autorskich, oraz podejmuje decyzje dotyczące innych istotnych spraw Uczelni. Jest to ważny organ, który wpływa na jakość kształcenia i rozwój uczelni. Do Senatu Uczelni Samorząd Studencki może powołać do czterech przedstawicieli reprezentujących studentów.

Rada Wydziału

Rada Wydziału pełni istotną rolę w życiu akademickim z perspektywy studenta. Jej kompetencje obejmują m.in. uchwalanie strategii rozwoju wydziału oraz opiniowanie sprawozdań dziekana z działalności wydziału. Rada ma także wpływ na tworzenie nowych kierunków studiów i specjalności, ocenę procesu kształcenia, rozwijanie ruchu naukowego studentów oraz podejmowanie decyzji w innych istotnych sprawach wydziału. To ważny organ, który wpływa na jakość edukacji i rozwój wydziału. Do każdej Rady Wydziału Samorząd Studencki może powołać do czterech przedstawicieli reprezentujących studentów.

Uczelniana komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich stanowi istotny organ odpowiedzialny za utrzymanie dyscypliny i przestrzeganie zasad etyki wśród nauczycieli akademickich. Jej skład obejmuje pięciu członków, z czego dwie z nich stanowią studenci, powoływani do komisji na roczną kadencję przez Samorząd Studencki. Komisja ta jest kluczowym narzędziem utrzymania odpowiedzialności nauczycieli akademickich zgodnie z przepisami prawa.

Komisja dyscyplinarna ds. studentów

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna pełnią kluczową rolę w utrzymaniu dyscypliny i przestrzeganiu zasad etyki wśród studentów. W skład obu instancji komisji wchodzi dwóch studentów powołanych przez Samorząd Studencki, a ich kadencja trwa rok. Te komisje mają kluczowe znaczenie w procesie rozstrzygania spraw dyscyplinarnych dotyczących studentów.

Uczelniana Komisja Stypendialna

Uczelniana Komisja Stypendialna, wraz z jej odwoławczym organem, odpowiadają za rozpatrywanie wniosków o przyznaniu pomocy materialnej dla studentów Uczelni. Co ważne w skład tej komisji wchodzą studenci oraz pracownik administracyjny Uczelni (bez prawa głosu w podejmowaniu decyzji stypendialnych). Oznacza to, że decyzje stypendialne będą zawsze rozpatrywane mając na względzie dobro studenta.


Wyjazdy integracyjne

Jako Samorząd Studencki prowadzimy dwa wyjazdy integracyjne w ciągu roku akademickiego. Każdy z nich przeciętnie trwa 5 dni.

Pierwszy z nich to Integral — jest to wyjazd letni, dedykowany dla osób dopiero rozpoczynających przygodę z naszą Uczelnią. Jest to świetna okazja na zapoznanie się z innymi osobami studiującymi na Uczelni jeszcze przed rozpoczęciem zajęć.

Drugi wyjazd to Wintegral — wyjazd ten zadebiutował w zeszłym roku i okazał się wielkim sukcesem. Nie ma nic lepszego od wspólnego wypoczynku w górach przed rozpoczęciem kolejnego semestru zjeżdżając na nartach i korzystając z basenów termalnych!

Integral 2023 (18.09.2023 — 22.09.2023)

Integral 2022 (26.09.2023 — 30.09.2023)

Wintegral 2024 (21.02.2024 — 25.02.2024)
Wintegral 2023 (24.02.2023 — 28.02.2023)Skontaktuj się z nami!

Email: samorzad@pja.edu.pl
Instagram: @samorzadpjatk