Przejdź do treści

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 28 września 2023 r. godz. 12:00 w sali Senatu (nr 337, budynek B) w siedzibie Uczelni

Tytuł rozprawy:

Measurement and Analysis of Cognitive Workload on the Basis of Eye-tracking Activity Using Machine Learning (PL: Pomiar i analiza obciążenia poznawczego na podstawie aktywności oczu z wykorzystaniem uczenia maszynowego)

Autor: Monika Kaczorowska


Promotor:

Prof. dr hab. Adam Wierzbicki, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Promotor pomocniczy:

Dr inż. Małgorzata Plechawska-Wójcik, Politechnika Lubelska


Recenzenci:

Dr hab. Marcin Zalasiński, profesor Politechniki Częstochowskiej

Dr hab. inż. Michał Bereta, Politechnika Krakowska

Dr hab. Hugo Silva, Instituto Superior Técnico w Lizbonie