Przejdź do treści

Ważne!

Studia przez internet w PJATK to edukacja umożliwiająca pracę nad materiałem udostępnionymi przez prowadzących dydaktyków w dowolnym czasie przez system uczelniany – Edux. Dzięki platformie Edux, studenci uczą się poza siedzibą PJATK. Studenci mają obowiązkową  sesję laboratoryjną na kampusie Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie oraz sesję egzaminacyjną która odbywa się na terenie uczelni.

Program nauczania jest dostosowany do jednolitego Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych uzyskiwanych przez studentów na różnych uczelniach (ECTS – European Credit Transfer System). Jest równiez systematycznie dostosowywany do bieżących trendów, technologii i wymagań rynkowych. W każdym semestrze studenci mają do zrealizowania pulę przedmiotów obowiązkowych, wykłady do wyboru oraz przedmioty specjalizacyjne. Dzięki takim rozwiązaniom studenci mają wpływ na swój rozkład zajęć. Wszystkie zajęcia zakończone zdanym egzaminem i zaliczeniem dają studentowi punkty kredytowe (ECTS). Zajęcia fakultatywne studenci mogą wybierać wyłącznie w ramach swojej specjalizacji. Tematyka prac magisterskich dostosowana jest do zainteresowań studenta.


Nauka na studiach internetowych (niestacjonarnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) wygląda następująco:

1. Nauka przez internet poprzez system uczelniany Edux przez cały semestr.

2. Sesja egzaminacyjna plus ewentualnie sesja laboratoryjna na koniec semestru na terenie uczelni.


W systemie uczelnianym Edux udostępnione są materiały edukacyjne. Każdego tygodnia student przerabia samodzielnie podany temat oraz realizuje zadania domowe i testy. Nie ma konieczności logowania się do systemu Edux w konkretnym terminie. W trybie online nie są organizowane ani wspólne wykłady ani ćwiczenia. Materiały edukacyjne mają postać html z dodanymi elementami multimedialnymi.


Kontakt z prowadzącymi odbywa się w formie cotygodniowych, nieobowiązkowych konsultacji na platformie Microsoft Teams a także przy użyciu poczty elektronicznej.

Sesje egzaminacyjne (egzaminy, zaliczenia) oraz sesje laboratoryjne (intensywna realizacja jednego przedmiotu) odbywają się w standardowy sposób na terenie uczelni na koniec każdego semestru. Sesja egzaminacyjna trwa zazwyczaj 4 dni (piątek, sobota, niedziela, poniedziałek), zaś sesja laboratoryjna 4-5 dni (dni robocze i ewentualnie weekend). Obie sesje są ze sobą połączone, tak więc wystarczy przyjechać do Warszawy raz w semestrze na ok. 9 dni.

Przedmioty, które realizowane są na terenie uczelni w ramach sesji laboratoryjnej:


1.Tworzenie start-upów IT TSI,
2.Zaawansowane modelowanie i analiza systemów informatycznych ZMA / Inżynieria lingwistyczna INL (1 przedmiot do wyboru w zależności od specjalizacji)
3.Modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi MZP/ Integracja danych i hurtownie danych IDH (1 przedmiot do wyboru w zależności od specjalizacji)


Studia rozpoczynają się od zdalnego szkolenia z zasad korzystania z platformy Edux – 29 września 2023 o godz. 18.00