Przejdź do treści

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu 5 grudnia 2023 r., o godzinie 12:00 w sali A364 w siedzibie Uczelni.

Tytuł rozprawy:

Kalos Graphos. Kaligrafia jako ekspresja artystyczna w kontekście myśli postmodernistycznej. 

Autor: Monika Marek-Łucka


Promotor:

Dr hab. Ewa Satalecka


Recenzenci:

Prof. dr hab. Tomasz Bierkowski

Prof. dr hab. Krzysztof Kochnowicz