Przejdź do treści

Ważne kontakty

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa

telefon: (+48) 22 58 44 500,
fax: (+48) 22 58 44 501

Skype: pjwstk_info
e-mail: pjatk@pja.edu.pl

facebook: /polskojaponska
instagram: @polskojaponska
youtube: TVPjwstk
vk: /polskojaponska
twitter: @polskojaponska


Jednostki

Dziekanat

Pokój B20, bud. B

e-mail: dziekanat@pja.edu.pl
tel: (+48) 22 58 44 540
tel: (+48) 22 58 44 580

Dział Rekrutacji

Pokój B15, bud. B

e-mail: rekrutacja@pja.edu.pl
tel: (+48) 22 58 44 590 (język polski, angielski, rosyjski i ukraiński)

Akademickie Biuro Karier

ABK PJATK Warszawa

Pokój B402, bud. B (prosimy o kontakt mailowy przed planowanym spotkaniem)

e-mail: biurokarier@pja.edu.pl
telefon: (+48) 22 58 44 588

ABK PJATK Gdańsk

e-mail: biurokariergdansk@pjwstk.edu.pl 

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Pokój B17, bud. B

e-mail: podyplomowe@pjwstk.edu.pl
tel: (+48) 22 58 44 597
 

Biblioteka

Pokój B14, bud. B

e-mail: biblioteka@pja.edu.pl
tel: (+48) 22 58 44 533 

Samorząd Studencki

Pokój B243, bud. B

e-mail: samorzad@pja.edu.pl

Rektorat

Pokój A460, bud. A

e-mail: rektorat@pja.edu.pl
tel: (+48) 22 58 44 515

Księgowość

Pokój B18, bud. B

e-mail: ksiegowosc@pja.edu.pl
tel: (+48) 22 58 44 520

Biuro Prorektora

Pokój A464, bud. A

e-mail: biuro_prorektora@pja.edu.pl
tel: (+48) 22 58 44 518

Pomoc materialna dla studentów

Pokój B20, bud. B

e-mail: stypendia@pjwstk.edu.pl
www: Stypendia – Scholarship

tel: (+48) 22 58 44 540
tel: (+48) 22 58 44 580

Baza Sprzętowo-Systemowa

Pokój B204, bud. B

e-mail: bss@pja.edu.pl
tel: (+48) 22 58 44 556

Wydawnictwo

e-mail: oficyna@pja.edu.pl
tel: (+48) 22 58 44 533
tel: (+48) 22 58 44 526

Koordynacja programów międzynarodowych

Pokój B16, bud. B

e-mail: pjint@pja.edu.pl
tel: (+48) 22 58 44 544

Dział Kadr

Pokój B118, bud. B

email: kadry@pja.edu.pl
tel: (+48) 22 58 44 516
tel: (+48) 22 58 44 545

Praktyki studenckie

Pokój B302, bud. B

e-mail: praktyki@pja.edu.pl

Dział Promocji

Piętro 3, Antresola, bud. B

e-mail: news@pja.edu.pl
tel: 22 58 44 589 

Inspektor Ochrony Danych

Marcin Soczko

email: iod@pja.edu.pl


Sekretariaty wydziałów

Sekretariat Wydziału Informatyki

Pokój A460, bud. A

e-mail: sekretariat_wi@pja.edu.pl
tel. (+48) 22 58 44 512

Sekretariat Wydziału Sztuki Nowych Mediów 

Pokój C10, bud. C

e-mail: sekretariat-snm@pja.edu.pl

Studia stacjonarne anglojęzyczne: (+48) 512 163 558, (+48) 22 584 45 04

Studia stacjonarne polskojęzyczne: (+48) 22 584 45 48

Studia niestacjonarne polskojęzyczne: (+48) 507 150 216

Sekretariat Architektury Wnętrz

ul. Nowogrodzka 68
02-360 Warszawa

Pokój 409, bud. H (4 piętro)

e-mail: architektura@pja.edu.pl

tel: (+48) 512 957 762

Sekretariat Wydziału Zarządzania Informacją

Pokój B335, bud. B

e-mail: sekretariatwzi@pja.edu.pl
tel: (+48) 22 58 44 537

Sekretariat Wydziału Kultury Japonii 

Pokój B334, bud. B

e-mail: sekretariatwkj@pja.edu.pl
tel: (+48) 22 58 44 585

Sekretariat studiów podyplomowych 

Pokój B20, bud. B

e-mail: podyplom@pja.edu.pl
tel: (+48) 22 58 44 541

Sekretariat Studium Języków Obcych 

Pokój B105, bud. B

e-mail: sjo@pja.edu.pl
tel: (+48) 22 58 44 546


Filia w Gdańsku

Wydział Informatyki 
Wydział Sztuki Nowych Mediów 

ul. Brzegi 55
80-045 Gdańsk

e-mail: gdansk@pja.edu.pl
telefon: (+48) 58 683 59 75
fax: (+48) 58 682 10 67

Zapraszamy na stronę PJATK w Gdańsku: gdansk.pja.edu.pl


Konto ogólne Uczelni

Bank Millennium S.A.
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Przelewy krajowe:
numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:
PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
Kod SWIFT: BIGBPLPW

NIP: PL5262160983
REGON: 010816248

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z Działem Promocji, aby otrzymać odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.