Przejdź do treści

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 06.12.2023 r. o godzinie 15:00 w Sali Konferencyjnej (nr 467, budynek A) w siedzibie Uczelni

Tytuł rozprawy:

Generation and Aesthetic Evaluation of Architectural Forms with the Use of Evolutionary Design 

Autor: Agnieszka Mars


Promotor:

Prof. dr hab. Ewa Grabska, Uniwersytet Jagielloński


Recenzenci:

Dr hab. inż. Adam Wojciechowski, profesor Politechniki Łódzkiej

Prof. dr hab. Leszek Kotulski, Akademia Górniczo-Hutnicza