Przejdź do treści

Polsko–Japońska Akademia Technik Komputerowych

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (wcześniej Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych) powstała w 1994 roku na podstawie porozumienia zawartego między rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Japonii. Wysoka jakość kształcenia specjalistów potrafiących twórczo i z zaangażowaniem pracować w ważnych dla rozwoju Polski praktycznych obszarach zastosowań technik komputerowych była i pozostaje priorytetem dalszego rozwoju Uczelni. 

Uczelnia posiada uprawnienia do kształcenia na kierunkach: informatyka, zarządzanie informacją, projektowanie graficzne i sztuka multimediów, grafika, architektura wnętrz oraz kulturoznawstwo. Na pierwszych trzech z nich prowadzone są studia w języku angielskim.

PJATK ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych; doktora i doktora habilitowanego 

– w dziedzinie Nauk Inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja oraz 

– w dziedzinie Sztuki w dyscyplinie Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki. 

W wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej, Wydział Informatyki posiada kategorię A, zaś Wydział Sztuki Nowych Mediów kategorię B+ na okres 2022–2026. 


Władze uczelni

Rektor PJATK

dr hab. Jerzy Paweł Nowacki, profesor PJATK
Rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Biuro Rektora
mgr Anna Koniuszewska
rektorat@pja.edu.pl
+22 58 44 500
Budynek A, 4 piętro


Prorektor, dr Aldona Drabik,
profesor PJATK

Prorektor, prof. dr hab. inż.
Maria Elżbieta Orłowska

Prorektor, prof. dr hab.
Adam Wierzbicki

Kanclerz,
mgr Maciej Rembarz

Kwestor,
mgr Hanna Frąckiewicz


Senat PJATK


Struktura Uczelni

Dydaktyka

Wydział Informatyki
Wydział Sztuki Nowych Mediów
Wydział Zarządzania Informacją
Wydział Kultury Japonii
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Studio Języków Obcych
Samorząd Studencki
Praktyki Studenckie
Centrum e-learning
Filia w Gdańsku
Filia w Bytomiu
Wydawnictwo i biblioteka
Kursy maturalne i przygotowawcze
Komunikacja i sprawy studenckie

Nauka i badania

Szkoła Doktorska ICT&Design
Projekty i badania
Centrum Badawczo-Rozwojowe w Bytomiu

Administracja

Akademickie Biuro Karier
Baza Systemowo Sprzętowa
Centrum Wsparcia Psychologicznego
Centrum Wymiany Międzynarodowe
Dział Administracji
Dział Kadrowy
Dział Prawny
Dział Projektów
Dział Promocji
Dział Rekrutacji
Dziekanat
GAKKO
Księgowość
Kwestura
Sklep PJATK


Wydziały PJATK

Wydział Informatyki

kierunek: informathttps://pja.edu.pl/informatyka/yka

Wydział Zarządzania Informacją

kierunek: zarządzanie informacją

Wydział Sztuki Nowych Mediów

kierunek: grafika
kierunek: architektura wnętrz
kierunek: projektowanie graficzne i sztuka multimediów

Wydział Kultury Japonii

kierunek: kulturoznawstwo


Partnerzy flagowi PJATK

Wirtualna Polska (WP)

W grudniu 2022 roku Rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych dr hab. Jerzy Paweł Nowacki podpisał umowę o współpracy z jedną z najstarszych firm technologicznych w Polsce – Wirtualną Polską. Od tego czasu wspólnie rozwijamy się i poszerzamy swoje horyzonty.

Marzec 2023 to miesiąc wejścia PJATK na kolejny poziom współpracy z WP – to wtedy odbyła się inauguracja Akademii Programowania WP x PJATK! Otwartość WP, chęć przebywania wśród studentów, poznawanie struktur uczelnianych i wspólny dialog pozwala nam otwierać się na nowe możliwości.

Orange

15 marca 2023 Rektor PJATK dr hab. Jerzy Paweł Nowacki ukoronował podpisaniem umowy wieloletnią współpracę z firmą Orange Polska, którą reprezentował Prezes Zarządu Julien Ducarroz. Przedstawiciele obu stron odwiedzili też nowo otwartą w siedzibie PJATK Strefę Orange.

Podpisanie umowy i zacieśnienie naszej współpracy to nie tylko więcej ciekawych możliwości rozwoju zawodowego dla naszych studentek i studentów, lecz także początek zupełnie nowego wątku — stworzenie innowacyjnego kierunku studiów podyplomowych wokół technologii chmurowych.


JICA

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych powstała w 1994 roku na mocy porozumienia między rządami Polski i Japonii w celu rozwoju edukacji informatycznej w Polsce. Od początku Akademia była wspierana przez Japan International Cooperation Agency (JICA).


Kampus i infrastruktura PJATK

Kampus Uczelni położony jest w samym centrum Warszawy, w trójkącie ulic Nowogrodzkiej, Koszykowej i Placu Starynkiewicza. Zarówno nowe, jak i wyremontowane obiekty spełniają najnowsze wymagania technologiczne dla budynków publicznych i oświatowych, ale są jednocześnie architektonicznie dopasowane do budowli powstałych w dziewiętnastym wieku. W pobliżu uczelni dostępne są wszystkie środki komunikacji publicznej. Odległość od Dworca Centralnego PKP nie przekracza 1000 metrów. 

Laboratoria zostały utworzone na potrzeby prowadzonych zajęć kursowych na Wydziale Informatyki, jak i pozostałych wydziałów PJATK. Obecnie Uczelnia posiada przeszło 30 laboratoriów komputerowych ogólnych. W laboratoriach jest około 600 komputerów z monitorami LCD 24”, procesorami Intel i7 lub i9 oraz sala z komputerami iMac firmy Apple. Laboratoria są wykorzystywane do zajęć graficznych, przetwarzania dźwięku i tworzenia aplikacji mobilnych na platformę IOS.  

Kampus Główny PJATK
ul. Koszykowa 86, Warszawa


Biuletyn Informacji Publicznej

Wszystkie ważne dokumenty dot. studiowania na PJATK i funkcjonowania Uczelni znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z Działem Promocji, aby otrzymać odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.