Przejdź do treści

Regulamin

Regulamin postępowania o nadanie stopnia dr hab. z dnia 15.02.23


Informatyka Techniczna i Telekomunikacja


Wszczęte postępowania

Dyscyplina Informatyka Techniczna i Telekomunikacja:
L.p.Imię i NazwiskoData wszczęcia
postępowania
habilitacyjnego
Data nadania stopnia naukowego doktora habilitowanegoTytuł rozprawy/monografiiDokumentacja postępowania

Zamknięte postępowania

Dyscyplina Informatyka Techniczna i Telekomunikacja:
L.p.Imię i nazwiskoData wszczęcia
postępowania
habilitacyjnego
Data nadania stopnia naukowego doktora habilitowanegoTytuł rozprawy/monografii
1.Piotr Habela30.03.201101.02.2012Executable modeling for database applications and beyond
2.Michał Sobolewski15.06.201114.03.2012Metacomputing: expressing Metaprocesses of Computing Processes
3.Alicja Wieczorkowska15.06.201125.04.2012Identification of musical instruments in polyphonic environment
4. Lech Banachowski19.09.201230.01.2013Rola uczelni oraz metod i technik e-edukacji w uczeniu się przez całe życie
5.Danuta Zakrzewska27.06.201227.03.2013Eksploracja danych w modelowaniu użytkowników edukacyjnych systemów internetowych
6.Piotr Lipiński27.03.201329.01.2014Odporne cyfrowe znaki wodne w obrazach. Adaptacyjny dobór dziedziny osadzenia
7.Adam Świtoński18.09.201326.03.2014Klasyfikacja wielomodalnych danych ruchu
8.Tomasz Gwizdałła26.06.201328.01.2015Własności algorytmów optymalizacji globalnej w zastosowaniu do wybranych zagadnień fizycznych
9.Piotr Wiśniewski24.12.201329.04.2015Optymalizacja zapytań w architekturach z odwzorowaniami obiektowo-relacyjnymiAutoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Wiśniewskiego

Uchwała dot. nadania stopnia naukowego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
10.Piotr Cofta24.09.201417.06.2015Teoria i projektowanie systemów informatycznych godnych zaufaniaAutoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Cofty

Uchwała dot. nadania stopnia naukowego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
11.Bogdan Księżopolski27.08.201523.03.2016Wieloaspektowe modelowanie systemów bezpieczeństwa za pomocą język a QoP-MLAutoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Uchwała dot. nadania stopnia naukowego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
12.Jacek Marciniak28.04.201523.03.2016Inteligentne systemy e-learningowe wykorzystujące ontologie typu wordnetAutoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Uchwała dot. nadania stopnia naukowego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
13.Piotr Artiemjew 26.06.201623.11.2016 Wybrane paradygmaty sztucznej inteligencjiAutoreferat

Uchwała dot. nadania stopnia naukowego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
14.Jacek Grekow16.01.201926.06.2019Automatyczna detekcja emocji w plikach muzycznych Autoreferat

Harmonogram postepowania habilitacyjnego

Uchwała dot. nadania stopnia naukowego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Skład Komisji Habilitacyjnej
15.Krzysztof Wołk08.02.201903.10.2019 
uchwała dot. umorzenia postępowania
Zastosowanie użytkowe technik informatycznych i uczenia maszynowego w nowoczesnych formach komunikacjiAutoreferat

Harmonogram postepowania habilitacyjnego

Uchwała dot. nadania stopnia naukowego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Skład Komisji Habilitacynej
16.Aleksander Denisiuk10.12.201826.02.2020Zastosowanie metod geometrii do wybranych zagadnień informatykiAutoreferat

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Uchwała dot. nadania stopnia naukowego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Skład Komisji Habilitacyjnej
17.Krzysztof Szklanny26.06.201914.05.2020Analiza akustyczna i automatyczna klasyfikacja w szczegółowej ocenie jakości głosuAutoreferat

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Uchwała dot. nadania stopnia naukowego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Skład Komisji Habilitacyjnej
18.Piotr Prokopowicz 11.04.201914.07.2020Modelowanie i przetwarzanie danych nieprecyzyjnych zawierających informację o trendzieAutoreferat

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Uchwała dot. nadania stopnia naukowego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Skład Komisji Habilitacyjnej

Recenzje