Przejdź do treści

Programy studiów i sylabusy

Studenci studiów drugiego stopnia kierunku grafika otrzymają gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno z wybranych dziedzin zastosowań technik komputerowych, jak i grafiki.

Zaproponowane w programie nauczania przedmioty informatyczne zawierają elementy z takich dziedzin jak: grafika multimedialna, grafika internetowa, techniki prezentacji multimedialnych, techniki druku cyfrowego, tworzenie animacji komputerowej (2D i 3D), modelowanie trójwymiarowe, muzyka i dźwięk w prezentacjach multimedialnych, efekty specjalne. Wiedza teoretyczna i praktyczna jest uzupełniana praktycznymi umiejętnościami nabytymi w specjalistycznych laboratoriach informatycznych.


W zakresie sztuk pięknych oraz projektowych w obszarze grafiki dużą wagę przywiązuje się do przekazania studentom gruntownej wiedzy pozwalającej na podejmowanie samodzielnych twórczych działań, dlatego też studenci poszerzą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie rysunku i kompozycji, malarstwa i form ekspresji, projektowania graficznego, grafiki warsztatowej, projektowania alternatywnego, fotografii, grafiki wydawniczej i sztuki reklamy.

Program nauczania oparty jest na przekazywaniu i utrwalaniu wiedzy na temat mechanizmów percepcji wzrokowej występujących zarówno w procesie tworzenia obrazów (wszelkich działań artystycznych w zakresie komunikacji wizualnej: rysunek, malarstwo sztalugowe, grafika komputerowa, projektowanie graficzne, cyfrowa reprodukcja poligraficzna, techniki multimedialne – film, video, animacje, dźwięk), jak i ich odbioru przez obserwatora, oraz na przekazywaniu i utrwalaniu wiedzy na temat kształtu, głębi, barwy, dźwięku i ruchu, jako tworzywa do tworzenia obrazów – języka komunikacji wizualnej.

Studia drugiego stopnia kierunku grafika na Wydziale Sztuka Nowych Mediów są prowadzone w systemie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym).


Zasady Egzaminu Dyplomowego na WSNM

Obrona pracy dyplomowej odbywać się powinna po dwóch latach nauki na Wydziale Sztuki Nowych Mediów. Zasady oraz tematyka prac powinna być konsultowana na bieżąco z promotorami: głównym, technicznym i teoretycznym.

Termin egzaminu dyplomowego w semestrze letnim 2023/2024:

  • 15-17 lipca 2024
  • 24-27 września 2024*

* Studenci są zobowiązani do złożenia podania przez system podań o możliwość obrony we wrześniu do dnia 28 czerwca 2024. Do podania należy załączyć zgody od trzech promotorów wraz z informacją o stopniu zaawansowania pracy praktycznej i pisemnej)


Sylwetka Absolwenta

Kwalifikacje zawodowe absolwentów pozwolą im na świadome podejmowanie kreatywnych decyzji oraz ich realizację. Absolwent będzie posiadał poszerzoną wiedzę dotyczącą funkcji historii sztuki w kulturze i społeczeństwie, będzie przygotowany do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego. Zaproponowany profil kształcenia daje naszym absolwentom solidne podstawy do projektowania w zakresie: reklamy, krótkich form filmowych, wideoklipów, gier komputerowych, stron internetowych, interfejsów dla użytkownika oraz projektowania płaskiego i przestrzennego informacji wizualnej. Taki profil studiów pozwoli na bardzo dobre przygotowanie ich do pracy: w agencjach reklamowych, w telewizji, w galeriach sztuki, w instytucjach kulturalnooświatowych, w firmach świadczących usługi komputerowe i internetowe, w filmie, w instytucjach wstawienniczych oraz w oprawie wizualnej widowisk.

Dzięki lektoratowi języka angielskiego, który jest prowadzony przez cały okres studiów, absolwenci poznają biegle angielski. Umożliwia to znalezienie pracy w firmach i instytucjach polskich na stanowiskach, na których wymagana jest biegła znajomość angielskiego, w firmach zagranicznych i przedstawicielstwach organizacji międzynarodowych w Polsce, a także za granicą. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).


KONTAKT

Prodziekan ds. studiów stacjonarnych na kierunku grafika

dr Piotr Nowiński
e-mail: piotrn@pja.edu.pl

budynek C, wejście nr 3
pokój C122
ul. Nowogrodzka 73
02-006 Warszawa

Sekretariat grafiki stacjonarnej polskojęzycznej

mgr Grażyna Badziak
e-mail: grazyna.badziak@pja.edu.pl
tel: (+48) 22 584 45 48
budynek C, wejście nr 3
pokój C122
ul. Nowogrodzka 73
02-006 Warszawa

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 9:00-15:00

Gotowy rozpocząć swoją karierę jako grafik?

Zarejestruj się na naszej platformie rekrutacyjnej!