Przejdź do treści

Zakresy specjalistyczne

Absolwenci studiów II-go stopnia są w pełni przygotowani do podejmowania samodzielnych, indywidualnych, działań i zadań kreacyjnych oraz udziału w zespołach badawczych i projektowych. Wyróżnia ich świadomość artystyczna oraz umiejętność poszukiwania oryginalnych rozwiązań w szeroko rozumianych działaniach projektowych, także przy podejmowaniu wiodącej roli w realizacji zadań zespołowych. Są też zdolni do samodzielnej pracy zawodowo-artystycznej (samodzielna działalność gospodarcza). W oparciu o uzyskane narzędzia intelektualne i kreatywne, posiadając wysokie kwalifikacje specjalistyczne, umiejętnie planują własną karierę zawodową. Są przygotowani do podjęcia dalszego kształcenia w szkołach doktorskich w Polsce i za granicą oraz kształcenia się i rozwoju przez całe życie, w zależności od dynamiki rynku pracy.

Wizualizacja

Studenci wybierający zakres Wizualizacja poznają problemy, metody i techniki oraz uzyskują umiejętności niezbędne do projektowania krótkich form filmowych, projektowania graficznego, wystawiennictwa, projektowania oprawy wizualnej widowisk, stron internetowych oraz projektowania płaskiego i przestrzennego informacji wizualnej.

Absolwenci wybierający ten zakres przygotowywani są w szczególności do pracy na stanowiskach:
• projektantów gier komputerowych;
• dyrektorów artystycznych i kreatywnych w agencjach reklamowych;
• grafików, projektantów;
• wystawców;
• projektantów przestrzeni i małych form filmowych;
• projektantów witryn internetowych i interfejsów dla użytkowników systemów komputerowych;
• osób zarządzających treścią i własnością intelektualną;
• redaktorów przekazów multimedialnych.

W ramach zakresu student uzyskuje wiedzę stanowiącą podstawę do rozwoju zawodowego w kierunku tworzenia i zarządzania treścią i formą komunikacji wizualnej.

Animacja

W ramach zakresu Animacja student uzyskuje szczegółową wiedzę na temat tworzenia gier komputerowych, wideoklipów, małych form filmowych, ale także komputerowej animacji i grafiki trójwymiarowej oraz komputerowej generacji efektów specjalnych.

Absolwenci wybierający ten zakres przygotowywani są w szczególności do pracy na stanowiskach:
• projektantów gier komputerowych;
• realizatorów efektów specjalnych;
• twórców małych form filmowych, wideoklipów i filmów animowanych;
• dyrektorów artystycznych i kreatywnych w agencjach reklamowych;
• projektantów witryn internetowych i interfejsów dla użytkowników systemów komputerowych;
• osób zarządzających treścią i własnością intelektualną;
• redaktorów przekazów multimedialnych.

W ramach zakresu student uzyskuje wiedzę stanowiącą podstawę do rozwoju zawodowego w kierunku tworzenia i zarządzania treścią form animowanych.

Gotowy rozpocząć swoją karierę jako grafik?

Zarejestruj się na naszej platformie rekrutacyjnej!