Przejdź do treści
ważne:

Wymagania dla kandydatów oraz program studiów mogą różnić się w zależności od ścieżki językowej i trybu studiów danego kierunku.
Upewnij się, że poznałeś wszystkie opcje.


Program studiów

Program studiów inżynierskich obejmuje zagadnienia z zakresu efektywnego wykorzystania zasobów informacyjnych, rzeczowych i finansowych, dostępnych w otoczeniu biznesowym przedsiębiorstwa. Służą temu zwłaszcza przedmioty poświęcone technikom podejmowania decyzji, doskonaleniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie, czy innowacyjnym zastosowaniom technologii informatycznych w zarządzaniu.

Na studiach stacjonarnych zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:30. Każdy semestr obejmuje 15 tygodni zajęć. Rok akademicki trwa od października do końca czerwca i podzielony jest na dwa semestry. Studia prowadzone są w języku polskim i angielskim.

W ciągu pierwszych czterech semestrów studenci uzyskują kompleksową wiedzę z organizacji i zarządzania, ekonomii, prawa, marketingu, matematyki, statystyki oraz najnowszych technologii IT. Na piątym semestrze studiów stacjonarnych studenci wybierają zakres specjalistyczny, a następnie rozpoczynają seminaria dyplomowe. W ramach wybranego zakresu student przygotowuje pracę dyplomową dotyczącą praktycznych problemów organizacji i zarządzania, a w szczególności problematyki zarządzania informacją w przedsiębiorstwie.

Przez cały tok studiów uczelnia zapewnia intensywną naukę języka angielskiego i fakultatywnie japońskiego.Zasady egzaminu dyplomowego na WZI

Obrona projektu dyplomowego jest – obok zaliczenia przedmiotów i zdania egzaminów zgodnie z programem studiów – podstawą do uzyskania dyplomu inżyniera.

Ogólne wymogi, jakim powinny odpowiadać praca dyplomowa oraz zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w PJATK są dostępne na stronie biblioteki.


Zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z Działem Rekrutacji, aby otrzymać odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.