Przejdź do treści
ważne:

Wymagania dla kandydatów oraz program studiów mogą różnić się w zależności od ścieżki językowej i trybu studiów danego kierunku.
Upewnij się, że poznałeś wszystkie opcje.

Opłaty obowiązujące
od roku akademickiego 2023/2024
Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) na kierunku zarządzanie informacją

Czesne na I roku studiów (miesięczne, przez 10 mies. w roku)

2000 zł (za miesiąc)

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) stacjonarne polskojęzyczne (dzienne)


2400 zł (za miesiąc)

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) stacjonarne anglojęzyczne (dzienne)


1500 zł (za miesiąc)

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) niestacjonarne polskojęzyczne (zaoczne)


Opłata za rozmowę weryfikującą poziom języka – 100 zł (dotyczy obcokrajowców)

Opłaty obowiązujące
od roku akademickiego 2023/2024
Studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku zarządzanie informacją

2300 zł (za miesiąc)

Studia drugiego stopnia (magisterskie) uzupełniające stacjonarne polskojęzyczne 3-semestralne (dzienne)


2000 zł (za miesiąc)

Studia drugiego stopnia (magisterskie) uzupełniające niestacjonarne polskojęzyczne 4-semestralne (zaoczne)


Opłata za procedurę kwalifikacyjną – 85 zł (dotyczy tylko absolwentów innych uczelni)

Gotowy zacząć przygodę jako manager projektów IT?

Zarejestruj się na naszej platformie rekrutacyjnej!