Przejdź do treści

Programy studiów i sylabusy

Program nauczania realizowany na Wydziale Sztuki Nowych Mediów pozwala studentom otrzymać gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno z wybranych dziedzin zastosowań technik komputerowych, jak i podstawy edukacji artystycznej.

Przedmioty informatyczne zawierają elementy takich dziedzin, jak podstawy algorytmiki, obsługa komputerów, inżynieria oprogramowania, multimedia, tworzenie grafiki i animacji komputerowej, modelowanie trójwymiarowe. Wiedzę teoretyczną i praktyczną uzupełniają praktyczne umiejętności nabyte w laboratoriach informatycznych.


W zakresie sztuk plastycznych dużą wagę przywiązuje się do form wizualnych, dlatego też studenci studiują rysunek, kompozycję, malarstwo, animację klasyczną, fotografię i sztukę operatorską. Zapoznają się z realizacją krótkich form filmowych, a w szczególności efektów specjalnych wykonanych w technikach 3D i animacji komputerowej. Celem przedmiotów artystycznych jest uwrażliwienie studenta na plastykę. Na ten aspekt położono szczególny nacisk, ponieważ obraz jest najistotniejszym elementem zarówno w animacji komputerowej, jak i w grach komputerowych.


Zasady Egzaminu Dyplomowego na WSNM

Obrona pracy dyplomowej odbywać się powinna po trzech latach nauki na Wydziale Sztuki Nowych Mediów. Zasady oraz tematyka prac powinna być konsultowana na bieżąco z promotorami: głównym, technicznym i teoretycznym.

Termin egzaminu dyplomowego w semestrze letnim 2023/2024:

  • 15-17 lipca 2024
  • 24-27 września 2024*

*Studenci są zobowiązani do złożenia podania przez system podań o możliwość obrony we wrześniu do dnia 28 czerwca 2024. Do podania należy załączyć zgody od trzech promotorów wraz z informacją o stopniu zaawansowania pracy praktycznej i pisemnej)


Sylwetka Absolwenta

Kwalifikacje zawodowe absolwentów pozwolą im na świadome podejmowanie kreatywnych decyzji oraz ich realizację. Absolwent będzie posiadał poszerzoną wiedzę dotyczącą funkcji historii sztuki w kulturze i społeczeństwie, będzie przygotowany do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego. Zaproponowany profil kształcenia daje naszym absolwentom solidne podstawy do projektowania w zakresie: reklamy, krótkich form filmowych, wideoklipów, gier komputerowych, stron internetowych, interfejsów dla użytkownika oraz projektowania płaskiego i przestrzennego informacji wizualnej. Taki profil studiów pozwoli na bardzo dobre przygotowanie ich do pracy: w agencjach reklamowych, w telewizji, w galeriach sztuki, w instytucjach kulturalnooświatowych, w firmach świadczących usługi komputerowe i internetowe, w filmie, w instytucjach wstawienniczych oraz w oprawie wizualnej widowisk.

Dzięki lektoratowi języka angielskiego, który jest prowadzony przez cały okres studiów, absolwenci poznają biegle angielski. Umożliwia to znalezienie pracy w firmach i instytucjach polskich na stanowiskach, na których wymagana jest biegła znajomość angielskiego, w firmach zagranicznych i przedstawicielstwach organizacji międzynarodowych w Polsce, a także za granicą. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Gotowy rozpocząć swoją karierę jako grafik?

Zarejestruj się na naszej platformie rekrutacyjnej!