Przejdź do treści

Zacznij swoją przygodę na grafice w PJATK!

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2024/2025 rozpoczęła się 6 maja 2024 roku.


Studia pierwszego stopnia (licencjackie) stacjonarne polskojęzyczne

Przyjęcia na studia odbywają się w oparciu o przedstawienie „teczki” z pracami plastycznymi oraz rozmowę kwalifikacyjną


Ważne wydarzenia

Zapisy do na kurs przygotowawczy na studia artystyczne – II grupa

20 lutego
15 marca

Rozpoczęcie konsultacji teczek na studia na Wydziale Sztuki Nowych Mediów 2024

16 marca
17 czerwca

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/25

6 maja
30 września

Zapisy na kurs roczny, przygotowujący na studia artystyczne

3 czerwca
30 września

1. Rejestracja on-line

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl

Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i obowiązkowo wgraj swoje zdjęcie (format: zdjęcie dowodowe / zdjęcie do paszportu). Koniecznie wybierz kierunek, na który aplikujesz. 


2. Dostarczenie dokumentów

Przygotuj wymagane dokumenty, zapisz je w formacie .pdf, wgraj odpowiednie pliki do portalu rekrutacyjnego lub od razu dostarcz oryginały do Działu Rekrutacji PJATK. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia – wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w portalu rekrutacyjnym ( po wgraniu zdjęcia cyfrowego formatu dowodowego), lub otrzymać bezpośrednio w Dziale rekrutacji. Kandydaci którzy nie wgrają zdjęcia zgodnie z wytycznymi nie będą mogli pobrać z portalu podania. Pamiętaj o podpisaniu podania!
 2. świadectwo maturalne – kandydat przedstawia oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną przez notariusza. W przypadku, gdy kandydat zdawał inny egzamin niż polska matura, jest zobowiązany dostarczyć również tłumaczenie w/w egzaminu, apostille (lub legalizację) oraz jego nostryfikację (w przypadku, gdy są wymagane)*
 3. dowód wpłaty za rozmowę kwalifikacyjną (150zł). Wpłata na indywidualny numer konta – widoczny na Twoim profilu w portalu rekrutacyjnym

UWAGA: Obcokrajowcy, którzy chcą studiować na studiach polskojęzycznych muszą znać język polski w stopniu komunikatywnym. Rozmowa kwalifikacyjna weryfikuje znajomość języka.

*Nostryfikacji świadectw dokonuje się w Kuratorium Oświaty i Wychowania. Z procedury nostryfikacji zwolnione są osoby, które posiadają dyplomy wystawione przez kraje UE, OECD, EFTA oraz kraje, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia.

Apostille/Legalizacja nie dotyczy obywateli państw Unii Europejskiej, EFTA, Australii, Kanady, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii, Białorusi.


3. Kwalifikacja na studia

Przyjęcia na studia odbywają się w oparciu o przedstawienie „teczki” z pracami plastycznymi oraz rozmowę kwalifikacyjną

Rozmowy stacjonarne odbywają się w siedzibie Uczelni.

Rozmowy online są przeznaczone tylko dla Obcokrajowców, którzy nie przebywają w Polsce.

W celu zapisania się na rozmowę kwalifikacyjną kandydat zobowiązany jest wybrać odpowiedni termin w portalu rekrutacyjnym i opłacić rozmowę w kwocie 150zł.

Kandydat musi się zapisać na rozmowę (poprzez portal rekrutacyjny).

Rozmowa wstępna z zakresu:

 • malarstwa
 • architektury
 • teatru
 • filmu
 • wystaw
 • muzeów

PORTFOLIO kandydat przynosi ze sobą w dniu rozmowy kwalifikacyjnej. Teczka prac składa się z:

rysunku
 1. rysunek postaci ludzkiej z natury – format minimum 50×70 i 70×50, minimum 5 sztuk rysunków
 2. martwa natura – format minimum 50×70 i 70×50, minimum 5 sztuk rysunków
 3. inne formy rysunków (dowolna ilość prac).
malarstwa
 1. pejzaż – praca malarska wykonana dowolną techniką na papierze bądź kartonie (format minimum 50×70 i 70×50; minimum 5 prac malarskich)
 2. martwa natura – praca malarska wykonana dowolną techniką na papierze bądź kartonie (format minimum 50×70 i 70×50; minimum 5 prac malarskich)
 3. inne formy malarskie (dowolna ilość prac)
fotografii
 1. kolorowa bądź czarno-biała – może być przedstawiona fotografia portretowa, krajobraz, dowolna kompozycja, reportaż. Fotografia może być dostarczona w formie odbitek (minimum10 sztuk w formacie A5 lub większym) lub zaprezentowana na laptopie / tablecie w formie cyfrowej.

Rysunek, malarstwo – preferowany format: 100×70 cm lub 70×100 cm; minimalny format: 50×70 cm i 70×50 cm.


Terminy rozmów kwalifikacyjnych na studia stacjonarne polskojęzyczne w roku akademickim 2024/2025 – rozmowy stacjonarne

 • 27 czerwca 2024
 • 09 lipca 2024
 • 19 lipca 2024
 • 20 sierpnia 2024
 • 10 września 2024
 • 20 września 2024

Rozmowy stacjonarne odbywają się na Uczelni.

Uwaga: teczkę z pracami kandydaci przynoszą bezpośrednio na rozmowę.


Terminy rozmów kwalifikacyjnych na studia stacjonarne polskojęzyczne w roku akademickim 2024/2025 – rozmowy online

 • 18 czerwca 2024
 • 02 sierpnia 2024

Rozmowy online dla obcokrajowców przebywających poza Polską.

Portfolio nie powinno przekraczać 25MB, minimum 100DPI i być w jednym pliku PDF. Należy dodać dokładny opis prac (format, technika wykonania, tytuł i data powstania). Plik PDF z portfolio trzeba wysłać minimum 3 dni robocze przed terminem rozmowy na adres rekrutacja@pja.edu.pl .

Rozmowa online odbędzie się na platformie Google Meet – wymagane jest posiadanie maila na koncie Gmail. Znajomość języka polskiego jest weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej.


Wyniki rozmów kwalifikacyjnych zostaną wysłane na maila w ciągu 1 dnia roboczego po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Przypominamy, że decyzja o kwalifikacji na studia podjęta zostaje dopiero po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych tj.: dokonaniu rejestracji on-line, dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów i pozytywnym zaliczeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Po spełnieniu wszystkich wyżej opisanych warunków uczelnia ma dwa tygodnie na wysłanie decyzji o kwalifikacji na studia.


Uczelnia prowadzi bezpłatne konsultacje „teczek” z pracami plastycznymi.


4. Kontrakt

Kontrakt to rodzaj umowy określającej zobowiązania PJATK wobec Ciebie oraz Twoje wobec PJATK.

Kontrakt jest wysyłany do kandydata mailem wraz z decyzją o przyjęciu. Po uzupełnieniu i podpisaniu należy go wgrać na swój profil rekrutacyjny. Kontrakt musi być zeskanowany czytelnie do pliku .pdf, z zachowaniem kolejności stron.

Informujemy, że istnieje możliwość podpisania kontraktu bezpośrednio w Dziale Rekrutacji.

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są w ciągu 2 tygodni podpisać kontrakt z Uczelnią oraz zapłacić pierwszą ratę czesnego.

Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer konta dostępny na profilu w systemie rekrutacyjnym.

Kandydaci z zagranicy, którzy będą potrzebowali zaświadczenia potwierdzającego rozpoczęcie studiów w celu otrzymania/przedłużenia wizy, karty pobytu zobowiązani są do wpłaty czesnego minimum za semestr z góry.

Jeśli Twoje studia opłaca np. pracodawca, możesz podpisać kontrakt z aneksem Uczelnia-Sponsor-Student. W momencie podpisywania kontraktu, prosimy zgłosić taką potrzebę.

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Bank Millennium S.A.
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Przelewy krajowe:
numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:
numer rachunku: PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
SWIFT: BIGBPLPW

Uwaga: kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji PJATK nie gwarantuje wystawienia legitymacji oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.


5. Zaświadczenie o przyjęciu

Do uzyskania „Zaświadczenia o przyjęciu na studia cudzoziemca” (dokument niezbędny do zalegalizowania pobytu w Polsce) konieczna jest opłata czesnego minimum za semestr. Zaświadczenie na prośbę kandydata jest wysyłane na maila w formie skanu. Kandydaci, którzy potrzebują oryginału zaświadczenia muszą wysłać prośbę na adres rekrutacja@pja.edu.pl z wskazanym pełnym adresem pocztowym.


Kurs Zero SNM (język polski)

Kurs Zero to specjalny program skierowany do osób, które chcą aplikować na Wydział Sztuki Nowych Mediów i w przyszłości rozwijać swoje pasje i możliwości w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Program ten ma na celu przygotowanie kandydatów do egzaminów wstępnych oraz zapoznanie ich z procesem kształcenia podejmowanym na pierwszym roku studiów. Kurs obejmuje dwa semestry zajęć (420 godzin akademickich), podczas których przyszli studenci będą tworzyć swoje cyfrowe i tradycyjne portfolio pod okiem kadry z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Nasi doświadczeni instruktorzy przygotują również przyszłych kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej.

Kurs obejmuje 420 godzin lekcyjnych (2 semestry)
Koszt kursu: 10000 PLN

Gotowy rozpocząć swoją karierę jako grafik?

Zarejestruj się na naszej platformie rekrutacyjnej!