Przejdź do treści

Wymagania dla kandydatów

Rekrutacja na studia licencjackie w roku akademickim 2023/2024 (stacjonarne w języku polskim i angielskim, niestacjonarne w języku polskim) rozpocznie się 4 maja 2023 roku.

  1. Rejestracja on-line (od 4 maja).
  2. Dostarczenie dokumentów.
  3. Kwalifikacja na studia.
  4. Kontrakt.

Rozmowy kwalifikacyjne

W celu zapisania się na rozmowę kwalifikacyjną kandydat zobowiązany jest wybrać odpowiedni termin w trakcie rejestracji on-line. Terminy w aplikacji rekrutacyjnej pojawiają się na bieżąco!

Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu: malarstwa, architektury, teatru, filmu, wystaw, muzeów. Teczkę z pracami należy dostarczyć bezpośrednio na rozmowę kwalifikacyjną


Teczka prac

Rysunek, malarstwo – preferowany format: 100×70 cm lub 70×100 cm; minimalny format: 50×70 cm i 70×50 cm.


Bezpośrednio przed rozmową kwalifiakcyjną należy zgłosić się do Biura Rekrutacji celem okazania dowodu osobistego oraz dowodu wpłaty za rozmowę.

Przypominamy, żę decyzja o kwalifikacji na studia podjęta zostaje dopiero po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych tj.: dokonaniu rejestracji on-line, dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów i pozytywnym zaliczeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyniki rozmów kwalifikacyjnych zostaną umieszczone na profilu kandydata w rejestracji on-line 1 dzień roboczy po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Inforacja o pozytywnym zdaniu rozmowy nie jest jednocześnie informacją o przyjęciu na studia, do tego muszą być spełnione wszystkie warunki.

Po dopełnieniu wszystkich formalności, uczelnia ma dwa tygodnie na wysłanie decyzje o kwalifikacji na studia.