Przejdź do treści

Zakresy specjalistyczne

Program studiów podzielony jest na dwa etapy.

Pierwsze trzy semestry obejmują nauczanie bazowe, w ramach którego studenci uzyskują wiedzę ogólną w zakresie sztuk plastycznych i technik komputerowych. Po trzecim semestrze studenci wybierają zakres specjalistyczny i pogłębiają wiedzę w zakresie technik komputerowych oraz sztuk plastycznych zgodnie z wybranym kierunkiem.

Z uwagi na charakter studiów większość zajęć po trzecim semestrze stanowią zajęcia seminaryjno-warsztatowe w małych grupach projektowych. Studenci wykonują pod kierunkiem promotora projekt licencjacki, który jest podstawą do uzyskania tytułu zawodowego.

Wizualizacja

Studenci wybierający zakres Wizualizacja poznają problemy, metody i techniki oraz uzyskują umiejętności niezbędne do projektowania krótkich form filmowych, projektowania graficznego, tworzenia serii ilustracji, opakowań przestrzennych, przedmiotów użytkowych, fotografii, wystawiennictwa, projektowania oprawy wizualnej widowisk, stron internetowych oraz projektowania płaskiego i przestrzennego informacji wizualnej. Dyplom z wizualizacji – ilustracja, opakowania przestrzenne, fotografia, grafika artystyczna, musi dodatkowo uwzględniać elementy multimedialne, oparte o nowe technologie informatyczne.

Studenci wybierający ten zakres po ukończeniu studiów I stopnia przygotowywani są w szczególności do pracy na stanowiskach:

— Samodzielny grafik-projektant;
— Junior Art Director i Art Director w agencjach reklamowych;
— Grafik w wydawnictwach prasowych i książkowych;
— Webdesigner w projektowaniu i wdrażaniu stron internetowych;
— Projektantów elementów wizualizacji gier komputerowych;
— Ilustratorów;
— Fotografów;
— Projektant i realizator małych form filmowych.

W ramach zakresu student uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne stanowiące podstawę do rozwoju zawodowego w kierunku tworzenia i zarządzania treścią i formą komunikacji wizualnej.

Animacja

W ramach zakresu Animacja student uzyskuje szczegółową wiedzę na temat tworzenia gier komputerowych, wideoklipów, małych form filmowych, ale także komputerowej animacji i grafiki trójwymiarowej oraz komputerowej generacji efektów specjalnych.

Studenci wybierający ten zakres po ukończeniu studiów I stopnia przygotowywani są w szczególności do pracy na stanowiskach:

— Samodzielnego grafika-animatora w zakresie filmu animowanego i multimediów;
— Projektantów animacji na potrzeby gier komputerowych;
— Realizatora technicznego efektów specjalnych;
— Twórcy małych form filmowych, wideoklipów i filmów animowanych;
— Junior Art Director i Art Director w agencjach reklamowych;
— Webdesigner w projektowaniu i wdrażaniu stron internetowych;
— Zarządzającego treścią i własnością intelektualną;
— Redaktora graficznego przekazów multimedialnych.

W ramach zakresu student uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne stanowiące podstawę do rozwoju zawodowego w kierunku tworzenia i zarządzania treścią form animowanych.

Gotowy rozpocząć swoją karierę jako grafik?

Zarejestruj się na naszej platformie rekrutacyjnej!