Przejdź do treści

Informacje ogólne

Ważne daty:

Pierwszy etap nauki na kierunku grafika to studia pierwszego stopnia (licencjackie), które odbywają się w trybie stacjonarnym.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 20:45. Każdy semestr obejmuje 15 tygodni zajęć. Rok akademicki trwa od października do końca czerwca i podzielony jest na dwa semestry. Studia prowadzone są w języku polskim.

Studia licencjackie stacjonarne trwają 6 semestrów. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują dyplom licencjata grafiki. 

Program studiów podzielony jest na dwa etapy. Pierwsze trzy semestry obejmują nauczanie bazowe, w ramach którego studenci uzyskują wiedzę ogólną w zakresie sztuk plastycznych i technik komputerowych. Po trzecim semestrze studenci wybierają specjalizację i pogłębiają wiedzę w zakresie technik komputerowych oraz sztuk plastycznych zgodnie z wybranym kierunkiem specjalizacji. Z uwagi na charakter studiów większość zajęć po trzecim semestrze stanowią zajęcia seminaryjno-warsztatowe w małych grupach projektowych. Studenci wykonują pod kierunkiem promotora projekt licencjacki, który jest podstawą do uzyskania tytułu zawodowego.

Zajęcia odbywają się w laboratoriach komputerowych PJATK, a także w pracowniach plastycznych uczelni, w zależności od typu zajęć.

Trwający przez cały okres studiów lektorat języka angielskiego umożliwia poznanie tego języka w stopniu zaawansowanym.

Studenci Wydziału Sztuki Nowych Mediów, tak jak wszyscy studenci PJATK, mogą uczestniczyć w fakultatywnych zajęciach z języka japońskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego.


KONTAKT

Prodziekan ds. studiów stacjonarnych na kierunku grafika

dr Piotr Nowiński
e-mail: piotrn@pja.edu.pl

budynek C, wejście nr 3
pokój C122
ul. Nowogrodzka 73
02-006 Warszawa

Sekretariat grafiki stacjonarnej polskojęzycznej

mgr Urszula Konarska
e-mail: ula@pja.edu.pl
tel: (+48) 22 584 45 48
budynek C, wejście nr 3
pokój C122
ul. Nowogrodzka 73
02-006 Warszawa

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 9:00-15:00

Gotowy rozpocząć swoją karierę jako grafik?

Zarejestruj się na naszej platformie rekrutacyjnej!