Przejdź do treści

Informacje ogólne

Ważne daty:

Pierwszy etap nauki na kierunku grafika to studia pierwszego stopnia (licencjackie), które odbywają się w trybie stacjonarnym.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 20:45. Każdy semestr obejmuje 15 tygodni zajęć. Rok akademicki trwa od października do końca czerwca i podzielony jest na dwa semestry. Studia prowadzone są w języku polskim.

Studia licencjackie stacjonarne trwają 6 semestrów. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują dyplom licencjata grafiki. 

Program studiów podzielony jest na dwa etapy. Pierwsze trzy semestry obejmują nauczanie bazowe, w ramach którego studenci uzyskują wiedzę ogólną w zakresie sztuk plastycznych i technik komputerowych. Po trzecim semestrze studenci wybierają specjalizację i pogłębiają wiedzę w zakresie technik komputerowych oraz sztuk plastycznych zgodnie z wybranym kierunkiem specjalizacji. Z uwagi na charakter studiów większość zajęć po trzecim semestrze stanowią zajęcia seminaryjno-warsztatowe w małych grupach projektowych. Studenci wykonują pod kierunkiem promotora projekt licencjacki, który jest podstawą do uzyskania tytułu zawodowego.

Zajęcia odbywają się w laboratoriach komputerowych PJATK, a także w pracowniach plastycznych uczelni, w zależności od typu zajęć.

Trwający przez cały okres studiów lektorat języka angielskiego umożliwia poznanie tego języka w stopniu zaawansowanym.

Studenci Wydziału Sztuki Nowych Mediów, tak jak wszyscy studenci PJATK, mogą uczestniczyć w fakultatywnych zajęciach z języka japońskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego.


Wernisaż wystawy końcoworocznej studentów i studentek Wydziału Sztuki Nowych Mediów

Gratulacje dla wszystkich studentów i studentek wyróżnionych i pokazanych na wystawie końcoworocznej w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie! Na wystawie mogliśmy oglądać projekty końcoworoczne kierunków Grafika, Projektowanie Graficzne i Sztuka Multimediów oraz Architektura Wnętrz. Jesteśmy pewni, że kolejna wystawa będzie jeszcze większym wydarzeniem! Szykujcie się na lipiec 2024!

Gotowy rozpocząć swoją karierę jako grafik?

Zarejestruj się na naszej platformie rekrutacyjnej!