Przejdź do treści

Ważne!

Studia przez internet w PJATK to edukacja umożliwiająca pracę nad materiałem udostępnionymi przez prowadzących dydaktyków w dowolnym czasie przez system uczelniany – Edux. Dzięki platformie Edux, studenci uczą się poza siedzibą PJATK. Studenci mają obowiązkową  sesję laboratoryjną na kampusie Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie oraz sesję egzaminacyjną która odbywa się na terenie uczelni.

Zakresy specjalistyczne na studiach internetowych

Inżynieria oprogramowania, procesów biznesowych i baz danych

Absolwent wykształcony zgodnie z tą sylwetką jest specjalistą przygotowanym do pracy w większych zespołach wytwarzania oprogramowania oraz zespołach analizy i wsparcia procesów biznesowych. Dzięki wiedzy z obszarów inżynierii wymagań, baz danych, hurtowni danych i eksploracji danych, modelowania procesów biznesowych i komunikacji w zespole oraz procesów podejmowania decyzji w biznesie jest przygotowany do pośredniczenia w komunikacji między zespołami programistów a zespołami biznesowymi. Dobra znajomość technologii, baz danych, architektury systemów oraz metod analizy i projektowania umożliwia mu rozwój zawodowy w różnorodnych zawodach i rolach od analityka biznesowego, analityka systemowego, inżyniera wymagań, programisty, projektanta witryn internetowych, projektanta i administratora baz danych, projektanta i analityka hurtowni danych, inżyniera oprogramowania aż po kierowników zespołów wytwarzania, wsparcia i projektów informatycznych. Potencjalne miejsce zatrudnienia tak przygotowanego kandydata stanowią firmy tworzące i wdrażające oprogramowanie, w tym zwłaszcza systemy biznesowe, organizacje posiadające i przetwarzające duże zbiory danych (m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, operatorzy telefonii), firmy świadczące usługi w zakresie business intelligence, działy rozwoju i wsparcia oraz działy analityczne dużych przedsiębiorstw.

Najbardziej specyficzne dla tej sylwetki przedmioty w programie studiów to:

 • Zaawansowane modelowanie i analiza systemów informatycznych;
 • Nierelacyjne bazy danych;
 • Hurtownie danych i integracja danych;
 • Systemy rozproszone i integracja usług;
 • Analiza i eksploracja dużych zbiorów danych;
 • Modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi.
Technologie sieci urządzeń mobilnych oraz chmury obliczeniowej

Zawody, w których znaleźć może zatrudnienie absolwent realizujący tę sylwetkę obejmują administratora sieci i systemów komputerowych, projektanta i administratora centrów danych, programistę aplikacji mobilnych, projektanta i administratora systemów komunikacji bezprzewodowej, specjalistę ds. bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, projektanta usług w chmurze, czy projektanta i administratora usług streamingowych. Potencjalni pracodawcy to m.in. operatorzy telekomunikacyjni, producenci systemów i aplikacji mobilnych oraz dostawcy usług opartych na chmurze. Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu sieci komputerowych i protokołów komunikacji, rozumieć związki pomiędzy sprzętem a oprogramowaniem i świadczonymi usługami (i ich charakterystyką), swobodnie programować usługi sieciowe i aplikacje na urządzenia mobilne, umieć administrować siecią komputerową. Kandydat powinien ponadto orientować się w istniejących zagrożeniach dla systemów informatycznych.

Najbardziej specyficzne dla tej sylwetki przedmioty w programie studiów to:

 • Systemy mobilne i bezprzewodowe;
 • Technologie i platformy Chmury Obliczeniowej;
 • Analiza i eksploracja dużych zbiorów danych;
 • Zaawansowane metody ochrony informacji.
Interakcja człowiek-komputer

Absolwent, który obrał tę sylwetkę, jako specjalista od różnego rodzaju interfejsów, może znaleźć zatrudnienie w wielu zawodach związanych z informatyką. Może podjąć pracę jako projektant interakcji, specjalista user experience i oceny użyteczności, developer audio/wideo, specjalista text mining/data mining, specjalista uczenia maszynowego i rozpoznawania wzorców, specjalista wizji komputerowej i języka naturalnego, specjalista syntezy/rozpoznawania mowy, specjalista usability and design, programista aplikacji multimedialnych, oraz wiele innych. Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu programowania, multimediów, oraz komunikacji człowiek-komputer.

Najbardziej specyficzne dla tej sylwetki przedmioty w programie studiów to:

 • Przetwarzanie sygnałów i obrazów cyfrowych;
 • Inżynieria lingwistyczna;
 • Zaawansowane techniki multimedialne.