Przejdź do treści

Zakres specjalistyczny, studia II stopnia — Bazy danych

Kompetencje absolwenta:

— Posiada dobrą znajomość relacyjnych i nierelacyjnych systemów zarządzania bazami danych, języków zapytań oraz trendów ich rozwoju.
— Potrafi dobrać i wdrożyć narzędzia służące do gromadzenia i analizy informacji z wielu źródeł oraz z dużych zbiorów danych.
— Potrafi zaprojektować hurtownię danych oraz procesy mające na celu pozyskanie danych do hurtowni z różnych źródeł danych.
— Potrafi dobrać do postawionego problemu system zarządzania bazami danych oraz środki optymalizacji dostępu do bazy danych.
— Potrafi monitorować serwer baz danych oraz stroić wydajność bazy danych.
— Potrafi zaprojektować interfejs użytkownika dla aplikacji bazy danych.

Przedmioty obieralne wymagane przy zakresie w obszarze baz danych:     

— Integracja danych i hurtownie danych
— Zaawansowane modelowanie i analiza systemów informatycznych
— Analiza dużych zbiorów danych

Tematyka prac dyplomowych:

— Budowa, administrowanie i strojenie baz danych
— Budowa i zarządzanie hurtowniami danych
— Bazy danych NOSQL
— Systemy wspomagające edukację (e-learning)
— Interesujące zastosowania baz danych

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 • Porównanie wydajności wybranych serwerów baz danych
 • Analiza plików śladu bazy danych w poszukiwaniu wzorców i antywzorców
 • Analiza profilu użycia bazy danych
 • Analiza raportów efektywności baz danych
 • Porównanie wydajności raportowania z bazy relacyjnej i kostki OLAP
 • Analiza pokrycia modelu danych zapytaniami: ile danych jest w bazie, których nikt nie używa?
 • Statystyczna analiza plików śladu, eksploracja naprawdę dużych danych nie-do-końca-strukturalnych
 • Analiza możliwości języków zapytań w ORM
 • Rozszerzanie ORM o zapytania rekurencyjne w stylu SQL:1999 i Oracle
 • Rozszerzanie ORM o indeksy funkcyjne i doradztwo indeksowe
 • Rozszerzanie ORM o częściowe agregacje, drzewa licznikowe
 • Optymalizacja zapytań rekurencyjnych
 • Integracja ORM z bazami NOSQL
 • Przybliżone wyszukiwanie najkrótszych ścieżek w wielkim grafie
 • Budowa inteligentnego e-podręcznika (e-tutora) z dziedziny baz danych

Promotorzy prac dyplomowych:

Prof. dr hab. Krzysztof Stencel interesuje się bazami danych, inżynierią oprogramowania oraz sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym zastosowanym w obu dziedzinach. Prace magisterskie realizowane pod jego opieką dotyczą strojenia baz danych, baz danych NOSQL/NewSQL, odwzorowań obiektowo-relacyjnych a także analizy danych profilowych z infrastruktury Google po jego stażu w tej firmie.

Dr inż. Paweł Lenkiewicz interesuje się administrowaniem oraz strojeniem wydajności baz danych. Prace magisterskie realizowane pod jego opieką dotyczą zwykle porównania i zbadania różnych aspektów funkcjonowania serwerów baz danych od strony praktycznej. Interesują go także wszelkie nowości implementowane we współczesnych serwerach baz danych, jak również ich zastosowania przy tworzeniu aplikacji. Oferuje zarówno tematy wymagające implementacji, jak też bardziej teoretyczne, gdzie część praktyczna polega na przeprowadzeniu badań na wybranych serwerach baz danych.

Dr Agnieszka Chądzyńska-Krasowska prowadzi prace magisterskie dotyczące hurtowni danych i eksploracji danych w bazach danych.

Dr hab. Lech Banachowski prowadzi prace magisterskie związane z zastosowaniami baz danych w dziedzinach e-learningu oraz reprezentacji i zarządzania wiedzą.

Dr Ida Jokisz prowadzi prace magisterskie związane z zastosowaniami baz danych w medycynie.

Wybór zakresu na Wydziale Informatyki następuje po wypełnieniu ankiety.

Ankietę wypełniają studenci drugiego roku, studiów II stopnia na Wydziale Informatyki.