Przejdź do treści

Zakres specjalistyczny, studia II stopnia — Programowanie aplikacji biznesowych

Obszar programowanie aplikacji biznesowych obejmuje m.in.:

 • metody efektywnego i uniwersalnego programowania aplikacji biznesowych (w tym: wielkoskalowych) w nowoczesnych językach programowania,
 • procesy tworzenia, wdrażania i integrowania aplikacji rozproszonych w kontekście value chain, w tym z zastosowaniem uniwersalnych technologii (m.in. wzorce projektowe JEE, nowe technologie webowee),
 • paradygmaty i środowiska budowy systemów biznesowych – w tym akcentujące sferę Business Intelligence (BI) oraz Business Process Modeling (BPM).

Typy prac dyplomowych:

A  – projekt [+realizacja] systemu w jakiejś dziedzinie  (coś konkretnego robi, do czegoś konkretnego służy) 

B  – studium analityczno-badawcze  (np. analiza porównawcza podejść, technologii, opis narzędzi i ich zastosowań z oceną, komentarzami, wnioskami)

C – pogłębiona analiza i udoskonalenie podejścia,  metody, algorytmu lub zaproponowanie nowej metody

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

A – budowa konkretnego systemu na konkretne potrzeby

 • System CRM z narzędziami analitycznymi typu Business Intelligence wspomagający sektor bankowy.
 • Personalne portale społecznościowe – system narzędzi i ich implementacja
 • System zarządzania obiegiem dokumentów w przedsiębiorstwie
 • System wyszukiwania ofert handlowych
 • System obsługi biblioteki
 • Nauka języków obcych na odległość – projekt i implementacja systemu e-learning
 • System rozliczeń finansowych dla małej firmy
 • System obsługi firmy kurierskiej
 • Wykorzystanie RFID w logistyce
 • System zarządzania realizacją projektów biznesowych
 • Configuration Manager for CERN Safety Alarm Monitoring (CSAM) System

B – opis, analiza, porównanie podejść, technologii, narzędzi

 • Cloud Computing jako model dostarczania aplikacji biznesowych na przykładzie CRM
 • Technologie elektronicznej wymiany danych i ich praktyczne implementacje
 • Zarządzanie procesami biznesowymi z użyciemjBMP
 • Nowoczesne koncepcje i konstrukcje programowania współbieżnego i równoległego
 • Technologie internetowe – porównanie i integracja
 • Service Oriented Architecture w systemach informacyjnych firm w oparciu o WCF
 • Porównanie i integracja podejść w zakresie RiA
 • Zastosowanie technologii Microsoft Silverlight do tworzenia aplikacji typu RiA
 • Zastosowanie RoR w budowie serwisów Web
 • Zastosowanie technologii JEE w systemach dla MSP
 • Zastosowanie środowiska Spring w tworzeniu aplikacji biznesowych
 • Zastosowania języka JavaFX w tworzeniu aplikacji typu RiA
 • Szkielety do budowy graficznych interfejsów aplikacji biznesowych
 • Graficzne interfejsy aplikacji biznesowych
 • Integracja aplikacji za pomocą ESB
 • Budowa systemów rozproszonych w paradygmacie Message OrientedMiddleware
 • Analiza porównawczasystemów typu Workflow
 • Porównawcza analiza sklepów internetowych
 • Wykorzystanie technologii LINQ i .Net Remoting w aplikacjach biznesowych

A + B

 • Data Mining w zastosowaniu do informacji giełdowych
 • Zastosowanie platformy SEAM w systemie wymiany przedmiotów wirtualnychMMORPG
 • System typu Workflow z zastosowaniem technologii BPM
 • Wykorzystanie języka Python w biznesie na podstawie aplikacji WLR
 • Centralny system zarządzania profilem użytkownika przy wykorzystaniu ZendFramework
 • Zastosowanie DSL do parametryzacji systemu obsługi kart kredytowych VisionPlus

C – coś nowego

 • Zdalne serwisy typu JSON w środowisku Spring – projekt i realizacja interfejsu programistycznego
 • Wizualizacja zawartości BI w IBM Cognos i rozszerzenia dla pakietów biurowych
 • Rozwój komponentów Swing z zastosowaniami w aplikacjach biznesowych
 • Wyspecjalizowany język programowania aplikacji typu mash-up (DSL for mash-ups)
 • Symulacyjne środowisko analiz procesów biznesowych
 • Rozwój implementacji SCA na przykładzie szkieletu Apache Tuscane
 • Implementacja i optymalizacja searchenginów na przykładzie Lucenesearch

Promotorzy prac dyplomowych:

— Dr Krzysztof Barteczko, prof. PJATK
— Dr hab. Tomasz Wener

Wybór zakresu na Wydziale Informatyki następuje po wypełnieniu ankiety.

Ankietę wypełniają studenci i studentki drugiego roku, studiów II stopnia na Wydziale Informatyki.