Przejdź do treści

Zakres specjalistyczny, studia II stopnia — Zarządzanie projektami

Obszar zarządzanie projektami koncentruje się na zagadnieniach połączenia technologii IT z aspektem zarządczym oraz biznesowym, na zagadnieniach organizacyjnych w projektach IT oraz na zastosowaniach IT w których kluczowym problemem jest analiza dziedziny problemowej. Absolwenci tego obszaru mogą być cenionymi specjalistami w m.in. następujących obszarach:

 • kierowanie zespołami projektowymi, programistycznymi i wdrożeniowymi,
 • stanowiska kierownicze w organizacjach projektowych oraz procesowych,
 • dowolne projekty (informatyczne projekty software-owe i infrastrukturalne),
 • firmy konsultingowe, banki, działy wytwarzania oprogramowania, utrzymania infrastruktury IT itp.

Poza problematyką realizowania projektów IT, w ramach tego obszaru podejmowane są również zagadnienia wsparcia dowolnych projektów przez rozwiązania wykorzystujące IT, a także zastosowania IT w zarządzaniu oraz wymiar ekonomiczny i zarządczy projektów informatycznych.

Przedmioty obieralne wymagane lub rekomendowane przy zakresie w obszarze zarządzania projektami

— Zarządzanie projektami (wymagany, o ile podobne zagadnienia nie były realizowane w ramach ukończonych studiów pierwszego stopnia)
— Zaawansowane modelowanie i analiza systemów informatycznych (rekomendowany)


Realizowane w ramach tego obszaru prace dyplomowe objęły następującą tematykę:

 • wsparcie zarządzania projektem lub komunikacji w projekcie za pomocą narzędzi IT
 • wdrożenia lub udoskonalenia stosowanej w organizacji metodyki prowadzenia projektów,
 • organizacyjne i informatyczne wsparcie dla zarządzania zasobami ludzkimi,
 • organizacyjne i informatyczne wsparcie dla zarządzania interesariuszami w projekcie,
 • zagadnienia czynnika ludzkiego w projektach IT,
 • analiza skuteczności tradycyjnych lub zwinnych metod realizacji projektów IT,
 • rozwiązania wspierające inżynierię wymagań w projektach IT,
 • rozwiązania dla zarządzania ryzykiem w projektach IT,
 • skalowalność metodyk zwinnych,
 • metody finansowania projektów oparte na technologiach Blockchain,
 • cykl życia usługi w kontekście ITIL.

Lista potencjalnych promotorów prac magisterskich – Katedra Inżynierii Oprogramowania:

— dr hab. inż. Piotr Habela
— dr inż. Tomasz Pieciukiewicz

Wybór zakresu na Wydziale Informatyki następuje po wypełnieniu ankiety.

Ankietę wypełniają studenci i studentki drugiego roku, studiów II stopnia na Wydziale Informatyki.