Przejdź do treści

Zakres specjalistyczny, studia II stopnia — Interaktywne multimedia

Interaktywne multimedia 

Media interaktywne to na ogół media cyfrowe, zaś elementami multimedialnymi są grafika komputerowa (w tym animacja 2D i 3D), fotografia cyfrowa, wideo, dźwięk, oraz niosący informację tekst. Techniki wykorzystywane w interakcji multimedialnej obejmują nie tylko przetwarzanie sygnału, ale również metody uczenia maszynowego, w tym głębokie sieci neuronowe.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent ścieżki „Interaktywne multimedia”, jako specjalista od różnego rodzaju interfejsów multimedialnych, może znaleźć zatrudnienie w wielu zawodach związanych z systemami
informatycznymi. Może podjąć pracę jako projektant interakcji, specjalista user experience i oceny użyteczności, developer audio/wideo, specjalista text mining/data mining, specjalista uczenia maszynowego i rozpoznawania wzorców, specjalista wizji komputerowej i języka naturalnego, specjalista syntezy/rozpoznawania mowy, specjalista usability and design, programista aplikacji multimedialnych, oraz wiele innych.

Najbardziej specyficzne dla tej sylwetki przedmioty w programie studiów to:

— Przetwarzanie sygnałów i obrazów cyfrowych;
— Zaawansowane techniki multimedialne
— Inżynieria lingwistyczna;


Profil kandydata:
Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu programowania oraz obsługi multimediów.

Kompetencje absolwenta:

 • Zna i stosuje zasady i techniki projektowania i testowania interfejsów użytkownika;
 • Posiada wszechstronną wiedzę z zakresu interfejsów multimodalnych, głosowych, GUI (graficznych interfejsów użytkownika), interfejsów do urządzeń mobilnych, interfejsów ruchowych (np. Kinect) i innych;
 • Zna zasady dostępności systemów i interfejsów oraz tworzenia interfejsów dedykowanych dla specjalnych grup użytkowników, np. niepełnosprawnych;
 • Posiada wiedzę z zakresu lingwistyki komputerowej;
 • Zna zasady analizy danych tekstowych i wydobywania informacji z tekstów;
 • Potrafi posługiwać się technologiami przetwarzania języka naturalnego (NLP, natural language processing), automatycznego rozpoznawania i tłumaczenia mowy oraz syntezy mowy; 
 • Wykorzystuje narzędzia do tworzenia systemów ASR (automatic speech recognition) i SMT(statistical machine translation);
 • Zna i potrafi wykorzystywać techniki przetwarzania sygnałów i obrazów cyfrowych, techniki przetwarzania dźwięku, obrazu, oraz generowania grafiki;
 • Zna metody klasyfikacji oraz rozpoznawania obiektów;
 • Stosuje techniki rzeczywistości wirtualnej i wzbogaconej (virtual and augmented reality);

Przykładowe tematy zrealizowanych prac dyplomowych:

 • System syntezy mowy na podstawie bazy akustycznej zarejestrowanej przez nieprofesjonalnego lektora.
 • Metoda segmentacji obrazu do rozpoznawania chodników za pomocą konwolucyjnych sieci neuronowych.
 • Klasyfikacja jakości głosu za pomocą skali RBH i głębokich sieci neuronowych.
 • Wpływ użytych graficznych interfejsów użytkownika w grach wideo na odbiór mechanik rozgrywki przez różne typy graczy.
 • Aphastory- aplikacja przeznaczona dla osób dotkniętych afazją wykorzystująca Google Glass.
 • Aplikacja mobilna do wspomagania procesu rehabilitacji osób dotkniętych afazją czuciową.
 • Afazja Planer – projekt aplikacji mobilnej dla osób dotkniętych afazją.
 • Hybrydowy system rekomendacji muzycznej.
 • Usprawnienie procesów testowania manualnego poprzez zaimplementowanie testów automatycznych.

Wykaz promotorów:

— prof. Alicja Wieczorkowska,
— prof. Krzysztof Szklanny,
— prof. Ryszard Gubrynowicz,
— prof. Wiesław Kopeć,
— dr Krzysztof Kalinowski,
— dr Danijel Korzinek

Wybór zakresu na Wydziale Informatyki następuje po wypełnieniu ankiety.

Ankietę wypełniają studenci i studentki drugiego roku, studiów II stopnia na Wydziale Informatyki.