fbpx
Zasady rekrutacji na studia I stopnia

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

Rekrutacja na studia licencjackie w roku akademickim 2023/2024 (stacjonarne w języku polskim i angielskim, niestacjonarne w języku polskim) rozpocznie się 4 maja 2023 roku.

 

 1. Rejestracja on-line (od 4 maja)
 2. Dostarczenie dokumentów
 3. Kwalifikacja na studia
  1. terminy przeglądów teczek i rozmów kwalifikacyjnych - studia stacjonarne polskojęzyczne
  2. terminy przeglądów teczek i rozmów kwalifikacyjnych - studia stacjonarne anglojęzyczne
  3. terminy rozmów kwalifikacyjnych - studia niestacjonarne
  4. teczka prac
 4. Kontrakt

1. Rejestracja on-line

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl

Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i obowiązkowo wgraj swoje zdjęcie. Koniecznie wybierz kierunek, na który aplikujesz, oraz wybierz termin rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Dostarczenie dokumentów

Przygotuj wymagane dokumenty, zapisz je w formacie .pdf, wgraj odpowiednie pliki do systemu rekrutacyjnego lub od razu dostarcz oryginały do Działu Rekrutacji PJATK. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia - wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w systemie rekrutacyjnym lub otrzymać bezpośrednio w Dziale Rekrutacji. Pamiętaj o podpisaniu podania!
 2. świadectwo maturalne - kandydat przedstawia oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną przez notariusza. W przypadku, gdy kandydat zdawał inny egzamin niż polska matura, jest zobowiązany dostarczyć również tłumaczenie w/w egzaminu, apostille (lub legalizację) oraz jego nostryfikację (w przypadku, gdy są wymagane)*
 3. zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line na potrzeby legitymacji studenckiej i podania. Kandydaci którzy nie wgrają zdjęcia zgodnie z wytycznymi zobowiązani są do dostarczenia zdjęcia w wersji wydrukowanej.
 4. dowód wpłaty za rozmowę kwalifikacyjną (150zł). Wpłata na indywidualny numer konta - widoczny na Twoim profilu rekrutacyjnym

UWAGA: Obcokrajowcy, którzy chcą studiować na studiach polskojęzycznych muszą znać język polski w stopniu komunikatywnym. Rozmowa kwalifikacyjna weryfikuje znajomość języka.

* Nostryfikacji świadectw dokonuje się w Kuratorium Oświaty i Wychowania. Z procedury nostryfikacji zwolnione są osoby, które posiadają dyplomy wystawione przez kraje UE, OECD, EFTA oraz kraje, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia.

Apostille/Legalizacja nie dotyczy obywateli państw Unii Europejskiej, EFTA, Australii, Białorusi, Kanady, Ukrainy, USA i Wielkiej Brytanii.

3. Kwalifikacja na studia

Przyjęcia na studia odbywają się w oparciu o przedstawienie „teczki" z pracami plastycznymi oraz rozmowę kwalifikacyjną

Rozmowy na studia odbywają się w formie stacjonarnej w siedzibie Uczelni, rozmowy online są przeznaczone tylko dla Obcokrajowców którzy nie przebywają w Polsce.

Kandydat musi się zapisać na rozmowę (poprzez portal rekrutacyjny).

Portfolio kandydat przynosi ze sobą w dniu rozmowy.

Obcokrajowcy na rozmowę online przesyłają do nas portfolio z dokładnym opisem prac (format, technika wykonania, tytuł i data powstania). Portfolio nie powinno przekraczać 25MB, minimum 100DPI i być w jednym pliku PDF. Portfolio należy wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nie później niż na trzy dni robocze przed terminem rozmowy. Po pozytywnej ocenie portfolio kandydat będzie umawiany na rozmowę przez Skype. 

 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych na studia stacjonarne polskojęzyczne 

Rozmowy stacjonarne odbywają się na Uczelni o godzinie 10.00

 • Czwartek 30.06.2022
 • Poniedziałek 11.07.2022
 • Piątek 16.09.2022
 • Poniedziałek 26.09.2022

 Rozmowy online godzina 10.00 dla Obcokrajowców przebywającycyh poza Polską

Spotkanie odbędzie się na platformie Google Meets - wymagane jest posiadanie maila na koncie Gmail.
Portfolio należy wysłać na 3 dni robocze przed terminem rozmowy.

 • Środa 29.06.2022
 • Wtorek 05.07.2022

 


Terminy rozmów kwalifikacyjnych na studia stacjonarne anglojęzyczne

Rozmowy stacjonarne odbywają się na Uczelni o godzinie 10.00 

 • Poniedziałek 27.06.2022
 • Poniedziałek 11.07.2022
 • Poniedziałek 12.09.2022

 Rozmowy online godzina 10.00 dla Obcokrajowców przebywającycyh poza Polską

Spotkanie odbędzie się na platformie Google Meets - wymagane jest posiadanie maila na koncie Gmail.
Portfolio należy wysłać na 3 dni robocze przed terminem rozmowy.

 • Wtorek 28.06.2022
 • Czwartek 14.07.2022
 • Wtorek 13.09.2022

 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych na studia niestacjonarne

Rozmowy stacjonarne odbywają się na Uczelni w soboty o godzinie 11.00

 • 25.06.2022
 • 09.07.2022
 • 16.07.2022
 • 03.09.2022
 • 10.09.2022
 • 17.09.2022
 • 24.09.2022

 

W celu zapisania się na rozmowę kwalifikacyjną kandydat zobowiązany jest wybrać odpowiedni termin w portalu rekrutacyjnym.

 1. Rozmowa wstępna z zakresu:
  1. malarstwa
  2. architektury
  3. teatru
  4. filmu
  5. wystaw
  6. muzeów
 2. Teczka prac - teczkę z pracami należy dostarczyć bezpośrednio na rozmowę kwalifikacyjną.
  1. Rysunek - preferowany format 100x70 lub 70x100. Przykładowe rysunki do portfolio - pobierz
   1. rysunek postaci ludzkiej z natury - format minimum 50x70 i 70x50, minimum 5 sztuk rysunków
   2. martwa natura - format minimum 50x70 i 70x50, minimum 5 sztuk rysunków
   3. inne formy rysunków (dowolna ilość prac).
  2. Malarstwo Przykładowe obrazy do portfolio - pobierz
   1. pejzaż - praca malarska wykonana dowolną techniką na papierze bądź kartonie (format minimum 50x70 i 70x50; minimum 5 prac malarskich)
   2. martwa natura - praca malarska wykonana dowolną techniką na papierze bądź kartonie (format minimum 50x70 i 70x50; minimum 5 prac malarskich)
   3. inne formy malarskie (dowolna ilość prac)
  3. Fotografia Przykładowe zdjęcia do portfolio - pobierz
   1. kolorowa bądź czarno-biała - może być przedstawiona fotografia portretowa, krajobraz, dowolna kompozycja, reportaż. Fotografia może być dostarczona w formie odbitek (minimum10 sztuk w formacie A5 lub większym) lub zaprezentowana na laptopie / tablecie w formie cyfrowej.

Teczka na studia niestacjonarne jest przygotowana wedle wytycznych jak powyżej. Liczba gatunków prac (postać, martwa natura, itd.) jest dowolna.

 UWAGA: Uczelnia prowadzi konsultacje teczek, więcej informacji tutaj 

 

Przypominamy, że decyzja o kwalifikacji na studia podjęta zostaje dopiero po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych tj.: dokonaniu rejestracji on-line, dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów i pozytywnym zaliczeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyniki rozmów kwalifikacyjnych zostaną wysłane na maila w ciągu 1 dnia roboczego po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Po spełnieniu wszystkich wyżej opisanych warunków uczelnia ma dwa tygodnie na wysłanie decyzji o kwalifikacji na studia.

4. Kontrakt

W przeciągu dwóch tygodni od daty wydania decyzji Komisji powinnaś/powinieneś wpłacić pierwszą ratę czesnego oraz podpisać kontrakt z uczelnią.

Kontrakt to rodzaj umowy określającej zobowiązania PJATK wobec Ciebie oraz Twoje wobec PJATK. PODGLĄD

Jeśli nie możesz podpisać kontraktu osobiście, skontaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - wyślemy Ci kontrakt do podpisu, a Ty odeślesz nam go np. pocztą lub w formie skanu.

Obcokrajowcy, którzy będą potrzebowali zaświadczenia potwierdzającego rozpoczęcie studiów w celu otrzymania/przedłużenia wizy, karty pobytu zobowiązani są do wpłaty czesnego minimum za semestr z góry.

Jeśli Twoje studia opłaca np. pracodawca, możesz podpisać kontrakt trójstronny Uczelnia-Sponsor-Student. O chęci podpisania tego typu kontraktu poinformuj nas z wyprzedzeniem.

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Bank Millennium S.A.
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Przelewy krajowe:
numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:
PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
Kod SWIFT: BIGBPLPW

W tytule należy podać: imię i nazwisko, wpisowe/rozmowa kwalifikacyjna, kierunek
Np. Jan Nowak, architektura wnętrz

Uwaga: Kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji PJATK nie gwarantuje wystawienia legitymacji oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.

Gdy już zostaniesz przyjęta/przyjęty do PJATK, opłaty związane ze studiowaniem (np. czesne) będziesz wnosić na indywidualny numer konta, który jest dostępny na Twoim profilu studenckim dostępnym w wirtualnym dziekanacie: dziekanat.pja.edu.pl