Przejdź do treści

Zacznij swoją przygodę na kierunku Grafiki w PJATK!

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2024/2025 rozpoczęła się 6 maja 2024 roku.


Studia pierwszego stopnia (licencjackie) niestacjonarne polskojęzyczne

Przyjęcia na studia odbywają się w oparciu o przedstawienie „teczki” z pracami plastycznymi oraz rozmowę kwalifikacyjną


Ważne wydarzenia

Zapisy na kurs przygotowawczy na studia artystyczne – II grupa

20 lutego
15 marca

Rozpoczęcie konsultacji teczek na studia na Wydziale Sztuki Nowych Mediów 2024

16 marca
17 czerwca

Rekrutcja na semestr zimowy 2024/25

6 maja
30 września

Zapisy na kurs roczny, przygotowujący na studia artystyczne

3 czerwca
30 września

1. Rejestracja on-line

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl

Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i obowiązkowo wgraj swoje zdjęcie (format: zdjęcie dowodowe / zdjęcie do paszportu). Koniecznie wybierz kierunek, na który aplikujesz.


2. Dostarczenie dokumentów

Przygotuj wymagane dokumenty, zapisz je w formacie .pdf, wgraj odpowiednie pliki do portalu rekrutacyjnego lub od razu dostarcz oryginały do Działu Rekrutacji PJATK. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem.

Wymagane dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na studia – wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w portalu rekrutacyjnym ( po wgraniu zdjęcia cyfrowego formatu dowodowego), lub otrzymać bezpośrednio w Dziale rekrutacji. Kandydaci którzy nie wgrają zdjęcia zgodnie z wytycznymi nie będą mogli pobrać z portalu podania. Pamiętaj o podpisaniu podania!
  2. świadectwo maturalne – kandydat przedstawia oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną przez notariusza. W przypadku, gdy kandydat zdawał inny egzamin niż polska matura, jest zobowiązany dostarczyć również tłumaczenie w/w egzaminu, apostille (lub legalizację) oraz jego nostryfikację (w przypadku, gdy są wymagane)*
  3. dowód wpłaty za rozmowę kwalifikacyjną (150zł). Wpłata na indywidualny numer konta – widoczny na Twoim profilu w portalu rekrutacyjnym

UWAGA: Obcokrajowcy, którzy chcą studiować na studiach polskojęzycznych muszą znać język polski w stopniu komunikatywnym. Rozmowa kwalifikacyjna weryfikuje znajomość języka.

* Nostryfikacji świadectw dokonuje się w Kuratorium Oświaty i Wychowania. Z procedury nostryfikacji zwolnione są osoby, które posiadają dyplomy wystawione przez kraje UE, OECD, EFTA oraz kraje, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia.

Apostille/Legalizacja nie dotyczy obywateli państw Unii Europejskiej, EFTA, Australii, Kanady, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii, Białorusi.


3. Kwalifikacja na studia

Przyjęcia na studia odbywają się w oparciu o przedstawienie „teczki” z pracami plastycznymi oraz rozmowę kwalifikacyjną

Rozmowy stacjonarne odbywają się w siedzibie Uczelni.

W celu zapisania się na rozmowę kwalifikacyjną kandydat zobowiązany jest wybrać odpowiedni termin w portalu rekrutacyjnym i opłacić rozmowę w kwocie 150zł.

Kandydat musi się zapisać na rozmowę (poprzez portal rekrutacyjny).


PORTFOLIO kandydat przynosi ze sobą w dniu rozmowy kwalifikacyjnej. Teczka prac składa się z:

rysunku

10 prac – rysunek postaci ludzkiej z natury (dowolna ilość) , martwa natura (dowolna ilość), inne formy rysunków (dowolna ilość).

malarstwa

10 prac – pejzaż, martwa natura, inne formy malarskie (prace malarskie wykonane dowolną techniką na papierze bądź kartonie).

fotografii

10 prac – kolorowa bądź czarno-biała. Tematem może być portret, pejzaż, krajobraz, dowolna kompozycja, reportaż. Fotografia może być dostarczona w formie odbitek (minimum 10szt w formacie A5 lub większym), może być także na laptopie / tablecie w wersji cyfrowej.

Rysunek, malarstwo – preferowany format: 100×70 cm lub 70×100 cm; minimalny format: 50×70 cm i 70×50 cm.

Teczka na studia niestacjonarne jest przygotowana wedle wytycznych jak powyżej. Liczba gatunków prac (postać, martwa natura, itd.) jest dowolna.


Terminy rozmów kwalifikacyjnych na studia niestacjonarne polskojęzyczne w roku akademickim 2024/2025

  • 29 czerwca 2024
  • 13 lipca 2024
  • 03 sierpnia 2024
  • 07 września 2024
  • 14 września 2024
  • 21 września 2024
  • 28 września 2024

Rozmowy stacjonarne odbywają się na Uczelni.

Uwaga: teczkę z pracami kandydaci przynoszą bezpośrednio na rozmowę.


Wyniki rozmów kwalifikacyjnych zostaną wysłane na maila w ciągu 1 dnia roboczego po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Przypominamy, że decyzja o kwalifikacji na studia podjęta zostaje dopiero po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych tj.: dokonaniu rejestracji on-line, dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów i pozytywnym zaliczeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Po spełnieniu wszystkich wyżej opisanych warunków uczelnia ma dwa tygodnie na wysłanie decyzji o kwalifikacji na studia.


Uczelnia prowadzi bezpłatne konsultacje „teczek” z pracami plastycznymi.


4. Kontrakt

Kontrakt to rodzaj umowy określającej zobowiązania PJATK wobec Ciebie oraz Twoje wobec PJATK.

Kontrakt jest wysyłany do kandydata mailem wraz z decyzją o przyjęciu. Po uzupełnieniu i podpisaniu należy go wgrać na swój profil rekrutacyjny. Kontrakt musi być zeskanowany czytelnie do pliku .pdf, z zachowaniem kolejności stron.

Informujemy, że istnieje możliwość podpisania kontraktu bezpośrednio w Dziale Rekrutacji.

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są w ciągu 2 tygodni podpisać kontrakt z Uczelnią oraz zapłacić pierwszą ratę czesnego.

Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer konta dostępny na profilu w systemie rekrutacyjnym.

Kandydaci z zagranicy, którzy będą potrzebowali zaświadczenia potwierdzającego rozpoczęcie studiów w celu otrzymania/przedłużenia wizy, karty pobytu zobowiązani są do wpłaty czesnego minimum za semestr z góry.

Jeśli Twoje studia opłaca np. pracodawca, możesz podpisać kontrakt z aneksem Uczelnia-Sponsor-Student. W momencie podpisywania kontraktu, prosimy zgłosić taką potrzebę.

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Bank Millennium S.A.
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Przelewy krajowe:
numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:
numer rachunku: PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
SWIFT: BIGBPLPW

Uwaga: kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji PJATK nie gwarantuje wystawienia legitymacji oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.


Kurs Zero SNM (język polski)

Kurs Zero to specjalny program skierowany do osób, które chcą aplikować na Wydział Sztuki Nowych Mediów i w przyszłości rozwijać swoje pasje i możliwości w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Program ten ma na celu przygotowanie kandydatów do egzaminów wstępnych oraz zapoznanie ich z procesem kształcenia podejmowanym na pierwszym roku studiów. Kurs obejmuje dwa semestry zajęć (420 godzin akademickich), podczas których przyszli studenci będą tworzyć swoje cyfrowe i tradycyjne portfolio pod okiem kadry z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Nasi doświadczeni instruktorzy przygotują również przyszłych kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej.

Kurs obejmuje 420 godzin lekcyjnych (2 semestry)
Koszt kursu: 10000 PLN

Gotowy rozpocząć swoją karierę jako grafik?

Zarejestruj się na naszej platformie rekrutacyjnej!