Przejdź do treści


Wymagania językowe dla obcokrajowców aplikujących na studia

Kandydaci na studia I stopnia w PJATK muszą wykazać się znajomością języka, w którym planują odbyć studia. Weryfikacja znajomości języka odbywa się na podstawie rozmowy.

Rozmowy nie dotyczą kandydatów na studia niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz na studia II stopnia.

Kandydaci (obcokrajowcy) są zwolnieni z rozmowy językowej w przypadku, gdy spełniają minimum 1 z poniższych warunków:


Certyfikaty zwalniające z rozmowy:

Język angielski

Akceptujemy certyfikaty językowe z następującymi wynikami:

 • IELTS – od 6,5,
 • TOEFL – od 80,
 • TOEIC – od 750,
 • British Council EnglishScore – od 400,
 • FCE – Grade C (min. 160 points),
 • Duolingo – od 100, 
 • CAE/CPE.

Język polski

Akceptujemy certyfikaty wydane w Polsce i za granicą poświadczające znajomość języka polskiego na poziomie min. B1.

Dodatkowo zwolnienia z rozmowy występują także w następujących przypadkach:

Język angielski

 • język angielski jest językiem urzędowym w Państwie z którego pochodzi kandydat;
 • zdały język angielski na polskim świadectwie dojrzałości;
 • zdawały maturę anglojęzyczną, np. IB Diploma, A-level, SAT, Cambridge International AS or A-level;
 • aplikują na studia na Wydziale Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Projektowanie Graficzne i Sztuka Multimediów), którzy w trakcie przeglądu teczki plastycznej odbywają również rozmowę kwalifikacyjną.

Język polski

 • posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej/szkoły policealnej w Polsce lub dysponują polskim świadectwem dojrzałości/dyplomem ukończenia studiów I / II stopnia w języku polskim;
 • posiadacze Karty Polaka lub karty rezydenta długoterminowego;
 • aplikują na studia na Wydziale Sztuki Nowych Mediów (kierunki: Architektura Wnętrz, Grafika), którzy w trakcie w trakcie przeglądu teczki plastycznej odbywają również rozmowę kwalifikacyjną;
 • ukończyli kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach
  wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;
 • kandydaci, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.


Zapisy na rozmowy

Rejestracja na rozmowę językową odbywa się poprzez portal rekrutacyjny.

W przypadku, gdy procedura rozmów językowych rozpocznie się jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem rekrutacji, zapisy będą odbywały się za pomocą dedykowanego formularza.


Opłaty

Rozmowa jest płatna w wysokości 100 PLN.

Płatność wykonywana jest przelewem na indywidualne konto podane w profilu rekrutacyjnym lub w formularzu.

W przypadku negatywnej oceny, kandydat może powtórnie przystąpić do rozmowy. Rozmowa poprawkowa jest płatna w wysokości 100 PLN.


Forma prowadzenia rozmowy

Rozmowy językowe odbywają się w formie zdalnej poprzez platformę GoogleMeet.

Kandydat musi posiadać konto Gmail.

W trakcie rozmowy kandydat musi mieć włączoną kamerkę oraz posiadać paszport lub inny, urzędowy dokument ze zdjęciem.

Godziny rozmów podawane są zgodnie ze strefą czasową obowiązującą w Polsce.


Zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z Działem Rekrutacji, aby otrzymać odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.
rekrutacja@pja.edu.pl

Znajdź kierunek

Skorzystaj z filtrów i znajdź kierunek dla Siebie!