Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organizacja studiów I Stopnia

Studia na kierunku Grafika to program oparty przede wszystkim na nowych technologiach i uzupełniony tradycyjnymi przedmiotami plastycznymi. Nasi studenci uczą się tworzenia animacji 2D i 3D, pro-jektowania gier komputerowych i aplikacji interaktywnych, oraz wykorzystania technologii VR i AR, a oprócz tego – typografii, fotografii oraz projektowania komunikacji wizualnej i reklamy. W ramach studiów zapewniamy najlepsze oprogramowanie graficzne, m.in. pakiet Adobe Creative Cloud i Maya. Studenci Grafiki współorganizują oraz uczestniczą w licznych festiwalach i wystawach o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Na zajęciach pod okiem wykładowców przygotowują projekty i wydarzenia dla wielu warszawskich instytucji kultury, m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik, Narodowego Instytutu Audiowizualnego.


Na studiach niestacjonarnych zajęcia odbywają się w trybie zjazdów co drugi weekend: soboty-niedziele w godzinach 08:00-21:00. Każdy semestr obejmuje 8 zjazdów. Rok akademicki trwa od października do końca czerwca i podzielony jest na dwa semestry. Studia prowadzone są w języku polskim.


Zasady zaliczenia praktyk

https://abk.pjwstk.edu.pl/biuro-karier/dla-studenta/praktyki-warszawa

Szanowni Studenci,

Praktyki studenckie rozliczane są wyłącznie przez platformę Gakko https://gakko.pjwstk.edu.pl/internships/student. 

Praktyki są rozliczane elektronicznie. Proszę o staranne wypełnienie sprawozdania z praktyk oraz zachowanie właściwej kolejności stron dokumentów jak i dodatkowych załączników, co przyspieszy proces ich rozliczenia.

1. Wysoką jakość skanu można uzyskać przez poprzez użycie aplikacji na telefon np: TurboScan lub innej. Aplikacje wykrywają krawędzie dokumentu i automatycznie go kadrują.

2. Proszę upewnić czy dokumenty z tabeli sprawozdania zostały dołączone. Proszę o usunięcie danych wrażliwych, np. PESEL, kwota, adres.

3. Maile dotyczące praktyk proszę wysyłać wyłącznie na praktyki@pjwstk.edu.pl. Korespondencja wysłana na kszklanny i k.mackiewicz pozostanie bez odpowiedzi.

4. W semestrze letnim ostatni dzień rozliczania praktyk przypada na 30.VI. 2024 r.  

5. Terminy rozliczania praktyk dla obron wrześniowych zostaną podane w późniejszym terminie. 


KONTAKT

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych na kierunku grafika

dr hab. Andrzej Kalina, prof. PJATK
e-mail: ziemekart@pjwstk.edu.pl

Sekretariat kierunku grafika, tryb niestacjonarny:

mgr Krystyna Milewska
e-mail: krystyna.milewska@pja.edu.pl
tel: (+48) 507 150 216
budynek C (wejście nr 3)
pokój nr C24
ul. Nowogrodzka 73
02-006 Warszawa

Godziny pracy:
wtorek 10:00-14:00 oraz sobota-niedziela 10:00-15:00

Najlepsze dyplomy
Wydziału Sztuki
Nowych Mediów!

Zapoznaj się z najlepszymi dyplomami studentów studiów niestacjonarnych!