Przejdź do treści

Program studiów

Program studiów według roczników:Kształcenie na studiach magisterskich uzupełniających na kierunku projektowanie graficzne i sztuka multimediów odbywa się w trzech modułach:

humanistyczno-researchowym, przygotowującym do pozyskiwania i analizy materiałów potrzebnych do realizacji zaawansowanych indywidualnych projektów i działań artystycznych w złożonym, międzynarodowym środowisku;

informatyczno-praktycznym, wyposażającym osoby studiujące w niezbędną wiedzę, umiejętności warsztatowe i zaawansowane narzędzia służące realizacji interdyscyplinarnych, indywidualnych projektów i działań artystycznych;

artystyczno-projektowym, rozwijającym i pogłębiającym w stopniu zaawansowanym specjalistyczne umiejętności kreatywne oraz umożliwiającym, pod okiem mentorów, stworzenie indywidualnych projektów lub podjęcie zawansowanych działań artystycznych w obszarze sztuki cyfrowej.

Program na poziomie kształcenia 7 powstał w oparciu o zasoby kadrowe Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Kierunek Grapic Design and Multimedia Art w języku angielskim został utworzony wspólnie przez Artystów, Inżynierów i Badaczy nauk humanistycznych. 

Wobec potrzeb dynamicznie rozwijającego się rynku przemysłu kreatywnego dla świata wirtualnego, w programie na poziomie 7 rozbudowany i pogłębiony  został komponent kształcenia w zakresie narzędzi informatycznych.

W związku z tym interdyscyplinarny program obejmuje 70% zajęć w zakresie dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki (5 % tych zajęć dotyczy wiedzy w zakresie teoretycznych przedmiotów humanistycznych, niezbędnych w kształceniu akademickim w obszarze sztuki) oraz 30% zajęć w zakresie dyscypliny Informatyka techniczna i telekomunikacja. 

Osoba kończąca studia jest przygotowana do pracy w międzynarodowych, interdyscyplinarnych zespołach kreatywnych, na stanowisku wiodącego projektanta lub artysty-lidera grafiki multimedialnej. W zależności od wybranego zakresu, może pracować w przestrzeni rzeczywistej, XR, VR, AR, rozwiązując problemy projektowe bądź artystyczne, z uwzględnieniem UX and UI oraz wykorzystując narzędzia AI oraz kreując własne niezależne projekty i dzieła sztuki.


Zasady egzaminu dyplomowego na kierunku projektowanie graficzne i sztuka multimediów

Ogólne wymogi, które powinna spełniać praca dyplomowa oraz zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w PJATK są dostępne na stronie biblioteki.
Obrona pracy dyplomowej odbywać się powinna po 1,5 roku nauki na Wydziale Sztuki Nowych Mediów. Zasady oraz tematyka prac powinna być konsultowana na bieżąco z promotorami głównym, technicznym i teoretycznym. Na kierunku projektowanie graficzne i sztuka multimediów praca dyplomowa, jak i obrona pracy odbywa się w języku angielskim.


Kalendarium wydarzeń rekrutacyjnych

Spotkanie z przedstawicielami i studentami Wydziału Sztuki Nowych Mediów/kierunku projektowanie graficzne i sztuki multimediów

18 stycznia
25 marca

Dzień otwarty – Daj się poznać!

21 kwietnia

Przegląd teczek kandydatów na kierunek projektowanie graficzne i sztuki multimediów

21 kwietnia

Poznaj, na czym to polega

Wykład Pani Dziekan Prof. Ewy Sataleckiej o sztucznej inteligencji w scenografii


Kim po studiach?

Uzyskane kwalifikacje absolwenta – artystyczne, zawodowe i techniczne – są wynikiem sprawdzonego i wciąż doskonalonego programu studiów na wydziałach architektury wnętrz w Polsce. Obejmują one specjalizacje w zakresie projektowania komunikacji multimedialnej, projektowania interakcji oraz projektowania ruchu i animacji.

Studenci kierunku projektowanie graficzne i sztuki multimediów studiują w języku angielskim. Dzięki temu od pierwszego roku nauczania przygotowywani są do posługiwania się płynnie językiem, który z łatwością umożliwi im znalezienie pracy również na rynku zagranicznym.

Portfolio absolwenta tego kierunku i projekty tworzone podczas zajęć wyróżniają się innowacyjnością i dostosowaniem do obecnych trendów na rynku pracy. Po naszych studiach możesz zostać: grafikiem 2D i 3D, animatorem, projektantem interakcji w przestrzeni użytkowej, projektantem gier, artystą.


Odnajdź swoje pasje:

Pasja to najbardziej pożądana cecha wśród artystów, twórców i projektantów. Dołącz do nas i podziel się swoimi zainteresowaniami


FAQ

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Kiedy mogę wybrać swoją specjalizację?

Jakich będziemy uczyć się programów?

Zainteresowany?
Skontaktuj się z Rekrutacją!

Skontaktuj się z Działem Rekrutacji, aby otrzymać odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.