Przejdź do treści

Zakresy specjalistyczne

Program na kierunku projektowanie graficzne i sztuka multimediów realizowany jest w języku angielskim.

Silnie umiędzynarodowiony program studiów magisterskich przygotowuje do pracy  w interdyscyplinarnych zespołach. Osoby studiujące, tworząc koncepcję autorskiego projektu, o wybranym przez siebie temacie, mają możliwość weryfikacji swoich pomysłów i rozwiązań projektowych w środowisku interdyscyplinarnym.

Każda z osób pracuje pod opieką wybranego przez siebie, trzyosobowego zespołu mentorskiego, w skład, którego wchodzą przedstawiciele nauk humanistycznych, inżynieryjnych i sztuki. Zakres i obszar materiałów projektowych, narzędzia i metody realizacji, są omawiane i dobierane dla każdej ze studiujących osób indywidualnie. Projekt rozwijany jest podczas szeregu konsultacji. Kształcenie służy pogłębieniu profesjonalnych umiejętności.

W ciągu 3 semestrów osoba studiująca zdobywa 90 ECTS, z czego część może uzyskać  w uczeni partnerskiej lub w wybranym europejskim studio projektowym, korzystając  z dofinansowania Erasmus+. Dzięki intensywnej wymianie, osoby studiujące mają okazję uczestniczyć w wielu warsztatach, prezentacjach i wystawach, a ich twórczość, już w trakcie studiów, może być dostrzeżona międzynarodowo.

LAB XR

Zajęcia obejmują naukę zaawansowanych narzędzi i technologii, umożliwiających tworzenie projektów XR, VR, AR i projektowania gier. Osoby studiujące pracują nad indywidualnymi projektami. Celem tych zajęć jest połączenie przygotowania teoretycznego i samodzielnej praktyki. 

LAB UX

Zajęcia obejmują naukę zaawansowanych narzędzi i technologii User Experience Design – Projektowania Doświadczenia Użytkownika, użytecznych w realizacji praktycznej części projektu dyplomowego. 

LAB AI

Praca w laboratorium przygotowuje do zastosowania w projektach komponentu sztucznej inteligencji. Ćwiczenia z sieciami neuronowymi, umożliwiają pracę własną z tą technologią.