Przejdź do treści

Informacje ogólne

Ważne daty:


Drugi etap nauki na kierunku projektowanie graficzne i sztuka multimediów to studia drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające), które odbywają się w trybie:

stacjonarnym

W języku angielskim (studia dzienne) – 3 semestry.

Projektowanie graficzne i sztuka multimediów jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w języku angielskim, stworzonym w oparciu o dziesięć lat pracy w międzynarodowym środowisku projektowym oraz doświadczenie (w ciągu dwóch lat restrykcji pandemicznych) przeniesienia aktywności edukacyjnej i twórczej w sferę Internetu, intensywnego rozwoju blended learning. Upowszechnienie tej formy edukacji i interakcji społecznej zwiększyło zapotrzebowanie zatrudnienia projektantów grafiki cyfrowej. 

Przewidując rozwój rynku projektowania na potrzeby Internetu i Inteligentnego Otoczenia, program Graphic Design & Multimedia Art przygotowuje absolwentów do pracy dla międzynarodowej społeczności, komunikującej się narzędziami cyfrowymi w złożonej rzeczywistości, uwzględniając zarówno nasze realne, jak i wirtualne środowiska.

Kształcenie na kierunku projektowanie graficzne i sztuka multimediów na poziomie studiów magisterskich odbywa się w trzech modułach:

humanistyczno-researchowym, przygotowującym do pozyskiwania i analizy materiałów potrzebnych do realizacji zaawansowanych indywidualnych projektów i działań artystycznych w złożonym, międzynarodowym środowisku;

informatyczno-praktycznym, wyposażającym osoby studiujące w niezbędną wiedzę, umiejętności warsztatowe i zaawansowane narzędzia służące realizacji interdyscyplinarnych, indywidualnych projektów i działań artystycznych;

artystyczno-projektowym, rozwijającym i pogłębiającym w stopniu zaawansowanym specjalistyczne umiejętności kreatywne oraz umożliwiającym, pod okiem mentorów, stworzenie indywidualnych projektów lub podjęcie zawansowanych działań artystycznych  w obszarze sztuki cyfrowej.

Program powstał w oparciu o zasoby kadrowe Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Kierunek projektowanie graficzne i sztuka multimediów w języku angielskim został utworzony wspólnie przez artystów, inżynierów i badaczy nauk humanistycznych.  Wobec potrzeb dynamicznie rozwijającego się rynku przemysłu kreatywnego dla świata wirtualnego, w programie na poziomie 7 rozbudowany i pogłębiony  został komponent kształcenia w zakresie narzędzi informatycznych. W związku z tym interdyscyplinarny program obejmuje 70% zajęć w zakresie dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki (5 % tych zajęć dotyczy wiedzy w zakresie teoretycznych przedmiotów humanistycznych, niezbędnych w kształceniu akademickim  w obszarze sztuki) oraz 30% zajęć w zakresie dyscypliny Informatyka techniczna i telekomunikacja.  Osoba kończąca studia jest przygotowana do pracy w międzynarodowych, interdyscyplinarnych zespołach kreatywnych, na stanowisku wiodącego projektanta lub artysty-lidera grafiki multimedialnej. W zależności od wybranego zakresu, może pracować w przestrzeni rzeczywistej, XR, VR, AR, rozwiązując problemy projektowe bądź artystyczne,  z uwzględnieniem UX and UI oraz wykorzystując narzędzia AI oraz kreując własne niezależne projekty i dzieła sztuki.


Studia na kierunku projektowanie graficzne i sztuka multimediów to interdyscyplinarny program, przekazujący gruntowną wiedzę, świadomość i kompetencje w tworzeniu komunikacji.

Zajęcia i warsztaty prowadzone są przez artystów, projektantów, inżynierów reprezentujących różne narodowości, kultury i środowiska akademickie. Zakres rozpatrywanych problemów projektowych wykracza poza obszar lokalny, co daje możliwość dostrzeżenia roli współczesnego projektanta w kontekście globalnych potrzeb cywilizacyjnych. Wybrane projekty, powstające we współpracy z przedstawicielami firm i instytucji, są realizowane i wdrażane. Daje to możliwość sprawdzenia swoich umiejętności już w czasie studiów.

Kierunek projektowanie graficzne i sztuka multimediów to przede wszystkim praktyka i rozwijanie umiejętności projektowych/artystycznych poprzez używanie nowoczesnych aplikacji do tworzenia prac wizualnych w środowisku 2D i 3D. Studenci kierunku na co dzień pracują nad projektami za pomocą oprogramowania Unity, Blender, Maya, TouchDesigner i Adobe CC. Realna współpraca między zaprzyjaźnionymi instytutami i jednostkami kultury daje możliwość tworzenia atrakcyjnych i unikalnych kreacji wizualnych, świetlnych, muzycznych i interaktywnych.Władze

Dziekan wydziału

dr hab. Ewa Satalecka, prof. PJATK

Prodziekani wydziału

Prodziekan: dr hab. Andrzej Kalina, prof. PJATK
Prodziekan: dr Piotr Nowiński
Prodziekan: mgr Piotr Sieciński


Sekretariat Dziekana:
Marta Ogrodniczuk


e-mail: dziekan-snm@pja.edu.pl
tel: (+48) 512 163 558, (+48) 22 584 45 04
budynek C (wejście tylne)
pokój nr C10
ul. Nowogrodzka 73
02-006 Warszawa
Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 9:00-17:00


Sekretariat kierunku projektowanie graficzne i sztuka multimediów:
Patrycja Bartosińska


e-mail: sekretariat-snm@pja.edu.pl
tel: (+48) 512 163 558, (+48) 22 584 45 04
budynek C (wejście tylne)
pokój nr C10
ul. Nowogrodzka 73
02-006 Warszawa
Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 9:00-17:00