Przejdź do treści

Informacje ogólne

Ważne daty:


Pierwszy etap nauki na kierunku projektowanie graficzne i sztuka multimediów to studia pierwszego stopnia (licencjackie), które odbywają się w trybie:

stacjonarnym

W języku angielskim (studia dzienne) – 6 semestrów.

Projektowanie graficzne i sztuka multimediów jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w języku angielskim, stworzonym w oparciu o dziesięć lat pracy w międzynarodowym środowisku projektowym oraz doświadczenie (w ciągu dwóch lat restrykcji pandemicznych) przeniesienia aktywności edukacyjnej i twórczej w sferę Internetu, intensywnego rozwoju blended learning. Upowszechnienie tej formy edukacji i interakcji społecznej zwiększyło zapotrzebowanie zatrudnienia projektantów grafiki cyfrowej. 

Przewidując rozwój rynku projektowania na potrzeby Internetu i Inteligentnego Otoczenia, program Graphic Design & Multimedia Art przygotowuje absolwentów do pracy dla międzynarodowej społeczności, komunikującej się narzędziami cyfrowymi w złożonej rzeczywistości, uwzględniając zarówno nasze realne, jak i wirtualne środowiska.


Studia na kierunku projektowanie graficzne i sztuka multimediów to interdyscyplinarny program, przekazujący gruntowną wiedzę, świadomość i kompetencje w tworzeniu komunikacji.

Zajęcia i warsztaty prowadzone są przez artystów, projektantów, inżynierów reprezentujących różne narodowości, kultury i środowiska akademickie. Zakres rozpatrywanych problemów projektowych wykracza poza obszar lokalny, co daje możliwość dostrzeżenia roli współczesnego projektanta w kontekście globalnych potrzeb cywilizacyjnych. Wybrane projekty, powstające we współpracy z przedstawicielami firm i instytucji, są realizowane i wdrażane. Daje to możliwość sprawdzenia swoich umiejętności już w czasie studiów.

Kierunek projektowanie graficzne i sztuka multimediów to przede wszystkim praktyka i rozwijanie umiejętności projektowych/artystycznych poprzez używanie nowoczesnych aplikacji do tworzenia prac wizualnych w środowisku 2D i 3D. Studenci kierunku na co dzień pracują nad projektami za pomocą oprogramowania Unity, Blender, Maya, TouchDesigner i Adobe CC. Realna współpraca między zaprzyjaźnionymi instytutami i jednostkami kultury daje możliwość tworzenia atrakcyjnych i unikalnych kreacji wizualnych, świetlnych, muzycznych i interaktywnych.


Sprawdź informacje o władzach wydziału:Zobacz więcej

Sprawdź, co robimy na codzień i subskrybuj nasz kanał na YouTube!

Daj się zadziwić pracom naszych studentów.

nema YT