Przejdź do treści

Zakresy specjalistyczne

Program na tym kierunku realizowany jest w języku angielskim.

Kierunek projektowanie graficzne i sztuka multimediów to przede wszystkim praktyka i rozwijanie umiejętności projektowych i artystycznych poprzez używanie nowoczesnych aplikacji do tworzenia prac wizualnych w środowisku 2D i 3D. Studenci kierunku na co dzień pracują nad projektami za pomocą oprogramowania Unity, Blender, Maya, TouchDesigner i Adobe CC. Realna współpraca między zaprzyjaźnionymi instytutami i jednostkami kultury daje możliwość tworzenia atrakcyjnych i unikalnych kreacji wizualnych, świetlnych, muzycznych i interaktywnych.

Do końca trzeciego semestru studenci i studentki pracują zgodnie z głównym programem nauczania, który ma za zadanie przygotować studentów do płynnego posługiwania się narzędziami projektowymi. Pracownie dyplomowe na kierunku projektowanie graficzne i sztuka multimediów są wybierane na czwartym semestrze studiów.

Projektowanie inteligentnej, interaktywnej przestrzeni w oparciu o instalacje multimedialne

Osoby studiujące i zawężające swoje zainteresowania w stronę projektowania interaktywnego w oparciu o indywidualną wypowiedź artystyczną stworzoną z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowych otrzymują i rozwijają kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu języka nowych mediów oraz umiejętność budowania kreatywnych wypowiedzi artystycznych.

Projektowanie komunikacji i grafiki gier oraz grafiki do aplikacji w rzeczywistości rozszerzonej

Osoby studiujące i zawężające swoje zainteresowania w stronę projektowania i animacji w grach komputerowych, ponad to uczniowie zapoznają się z procesem testowania i iteracji, które pozwolą im zrozumieć różnicę między grami jako projektami artystycznymi, a grami jako produktami konsumenckimi. Osoby studiujące poznają zaawansowane techniki projektowania i tworzenia gier. Następnie wykorzystują zaawansowane metody projektowania i techniki iteracji, aby udoskonalić swoje projekty. Końcowe projekty studenckie są wprowadzane na wewnętrzny serwer PJATK, aby mogły być zaprezentowane i wdrożone jako produkt na rynku gier.

Projektowanie doświadczeń użytkownika

Celem przedmiotu jest tworzenie pracy dyplomowej w oparciu o indywidualną wypowiedź artystyczną stworzoną z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowych. Osoby wybierające ten przedmiot otrzymują i rozwijają kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu języka nowych mediów oraz umiejętność budowania kreatywnych wypowiedzi artystycznych.