Przejdź do treści

Redukcja czesnego

Dla osób rozpoczynających studia w PJATK wprowadzono zniżki w opłatach czesnego na pierwszym semestrze pierwszego roku studiów pierwszego stopnia. 

Dodatkowo Kolegium Rektorskie PJATK wprowadziło obniżkę czesnego dla osób wpłacających czesne w jednej racie rocznej (w wysokości 5%) lub w dwóch ratach semestralnych (w wysokości 2%).

Zapoznaj się z zasadami wyliczania zniżek od roku akad. 2023/24: