Przejdź do treści

Zakresy specjalistyczne

Absolwenci studiów II-go stopnia są w pełni przygotowani do podejmowania samodzielnych, indywidualnych, działań i zadań kreacyjnych oraz udziału w zespołach badawczych i projektowych. Wyróżnia ich świadomość artystyczna oraz umiejętność poszukiwania oryginalnych rozwiązań w szeroko rozumianych działaniach projektowych, także przy podejmowaniu wiodącej roli w realizacji zadań zespołowych. Są też zdolni do samodzielnej pracy zawodowo-artystycznej (samodzielna działalność gospodarcza). W oparciu o uzyskane narzędzia intelektualne i kreatywne, posiadając wysokie kwalifikacje specjalistyczne, umiejętnie planują własną karierę zawodową. Są przygotowani do podjęcia dalszego kształcenia w szkołach doktorskich w Polsce i za granicą oraz kształcenia się i rozwoju przez całe życie, w zależności od dynamiki rynku pracy.

Wizualizacja

Studenci wybierający zakres Wizualizacja poznają problemy, metody i techniki oraz uzyskują umiejętności niezbędne do projektowania krótkich form filmowych, projektowania graficznego, wystawiennictwa, projektowania oprawy wizualnej widowisk, stron internetowych oraz projektowania płaskiego i przestrzennego informacji wizualnej.

Absolwenci wybierający wizualizację przygotowywani są w szczególności do pracy na stanowiskach:

 • wyspecjalizowany samodzielny grafik-projektant;
 • Senior Art Director i Creative Director w agencjach reklamowych;
 • dyrektora artystycznego (koordynator projektu) w wydawnictwach prasowych i książkowych;
 • Webdesigner i Screen Designer w projektowaniu i wdrażaniu stron internetowych;
 • samodzielnego projektanta graficznego interfejsu gier komputerowych i wideo;
 • artysty-wystawiennika wykorzystującego szeroko pojęte multimedia;
 • projektanta i realizatora rozbudowanych form filmowych;
 • zarządzającego treścią i własnością intelektualną, także w roli kierownika zespołu.
Animacja

W ramach zakresu Animacja student uzyskuje szczegółową wiedzę na temat tworzenia gier komputerowych, wideoklipów, małych form filmowych, ale także komputerowej animacji i grafiki trójwymiarowej oraz komputerowej generacji efektów specjalnych.

Absolwenci wybierający Animację przygotowywani są w szczególności do pracy na stanowiskach:

 • wyspecjalizowanego samodzielnego grafika-animatora w zakresie filmu animowanego i multimediów;
 • samodzielnego projektanta graficznego interfejsu gier komputerowych i wideo;
 • realizatora kreatywnego efektów specjalnych;
 • twórcy i reżysera rozbudowanych form filmowych, wideoklipów i filmów animowanych;
 • Senior Art Director i Creative Director w agencjach reklamowych;
 • Webdesigner i Screen Designer w projektowaniu i wdrażaniu stron internetowych;
 • zarządzającego treścią i własnością intelektualną, także w roli kierownika zespołu;
 • samodzielnego redaktora graficznego przekazów multimedialnych.

Najlepsze dyplomy
Wydziału Sztuki
Nowych Mediów!

Zapoznaj się z najlepszymi dyplomami studentów studiów niestacjonarnych!