Przejdź do treści

Informacje ogólne

Ważne daty:

Organizacja studiów II Stopnia

Studia II-go stopnia  na kierunku Grafika łączą gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno z wybranych dziedzin obszarów kształcenia artystycznego, humanistycznego i technicznego z zastosowaniem technik komputerowych.

Absolwenci studiów II-go stopnia są w większym wymiarze przystosowani do podejmowania działań i zadań kreacyjnych. Wyróżnia ich świadomość artystyczna oraz nastawienie na poszukiwanie oryginalnych rozwiązań w szeroko rozumianych działaniach projektowych, także przy podejmowaniu wiodącej roli w realizacji zadań zespołowych. Są też zdolni do samodzielnej pracy zawodowo-artystycznej (samodzielna działalność gospodarcza). Są przygotowani do samodzielnego zaplanowania własną karierę zawodową co jest wynikiem posiadania wysokich kwalifikacji specjalistycznych i walorów intelektualnych.


Na studiach niestacjonarnych zajęcia odbywają się w trybie zjazdów co drugi weekend: soboty-niedziele w godzinach 08:00-21:00. Każdy semestr obejmuje 8 zjazdów. Rok akademicki trwa od października do końca czerwca i podzielony jest na dwa semestry. Studia prowadzone są w języku polskim.

Studia II Stopnia niestacjonarne trwają 4 semestry. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują dyplom magistra sztuki.

Program studiów podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy semestr obejmuje nauczanie bazowe, w ramach którego studenci uzyskują wiedzę ogólną w zakresie sztuk plastycznych i technik komputerowych. Na drugim semestrze studenci wybierają obszar specjalistyczny – pracownię dyplomową,  zespół promotorów pracy dyplomowej oraz pogłębiają wiedzę w zakresie technik komputerowych oraz sztuk plastycznych zgodnie z wybranym kierunkiem specjalizacji.


Ewelina Mołdawa, animacja 2020, kadr z filmu dyplomowego 'Równowaga’.
Kadr z filmu dyplomowego 2021, Książka dla dzieci 'Otwórz okienko'

Kadr z filmu dyplomowego, Joanna Zamorowska 2021, ilustracje do książki dla dzieci 'Otwórz okienko’.


KONTAKT

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych na kierunku grafika

dr hab. Andrzej Kalina,
profesor PJATK
e-mail: ziemekart@pjwstk.edu.pl

Sekretariat grafiki stacjonarnej polskojęzycznej

mgr Krystyna Milewska

e-mail: krystyna.milewska@pja.edu.pl
tel: (+48) 507 150 216
budynek C (wejście nr 3)
pokój nr C24
ul. Nowogrodzka 73, 02-006 Warszawa

Godziny pracy:
wtorek 10:00-14:00 oraz sobota-niedziela 10:00-15:00

Najlepsze dyplomy
Wydziału Sztuki
Nowych Mediów!

Zapoznaj się z najlepszymi dyplomami studentów studiów niestacjonarnych!