Przejdź do treści

Informacje ogólne

Ważne daty:

W PJATK jest możliwość uzyskania stopnia naukowego doktora w Szkole Doktorskiej ICT&Design.

Szkoła Doktorska ICT&Design oferuje unikalne połączenie dyscyplin:

  • Informatyka techniczna i telekomunikacja
  • Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Program Szkoły Doktorskiej jest oparty o wyjątkowe doświadczenie Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w kształceniu interdyscyplinarnym. 
Szkoła Doktorska ICT&Design nabór na czteroletnie kształcenie doktorantów otworzyła w 2022 roku.