Przejdź do treści

Komitet Programowy Szkoły Doktorskiej ICT&Design

Dyrektor Szkoły Doktorskiej:
Prof. dr hab. Adam Wierzbicki
e-mail: adamw@pjwstk.edu.pl

Przewodnicząca Rady Naukowej Informatyka Techniczna
i Telekomunikacja
Prof. dr hab. Maria Elżbieta Orłowska
e-mail: omaria@pjwstk.edu.pl

Przewodnicząca Rady Naukowej Sztuki Piękne; Sztuki Projektowe; Konserwacja
i Restauracja Dzieł Sztuki
dr hab. Ewa Satalecka, Prof. PJATK
e-mail: ewasatalecka@pjwstk.edu.pl

W sprawach pomocy administracyjnej oraz związanych z programem studiów należy kontaktować się pracownikiem Biura Prorektora PJATK.

Prof. dr hab. Adam Wierzbicki, Prorektor PJATK

Masz pytania? Skontaktuj się z Biurem Prorektora!


Biuro Prorektora,
464 bud. A, 4 piętro,
godziny otwarcia 9:00-17:00
tel.: (22) 58-44-518
e-mail: biuro_prorektora@pjwstk.edu.pl