Przejdź do treści

Opłaty obowiązujące
od roku akademickiego 2023/2024
Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Czesne na I roku studiów (miesięczne, przez 10 mies. w roku)

2000 zł (za miesiąc)

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) stacjonarne polskojęzyczne (dzienne)


2400 zł (za miesiąc)

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) stacjonarne anglojęzyczne (dzienne)


1500 zł (za miesiąc)

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne)


1500 zł (za miesiąc)

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) niestacjonarne z wykorzystaniem narzędzi i metod nauczania na odległość (zaoczne internetowe)


1650 zł (za miesiąc)

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) niestacjonarne anglojęzyczne z wykorzystaniem narzędzi i metod nauczania na odległość (zaoczne internetowe)


Opłata za rozmowę weryfikującą poziom języka – 100 zł (dotyczy obcokrajowców)

Opłaty obowiązujące
od roku akademickiego 2023/2024
Studia drugiego stopnia (magisterskie)

2300 zł (za miesiąc)

Studia drugiego stopnia (magisterskie) uzupełniające stacjonarne polskojęzyczne 3-semestralne


2300 zł (za miesiąc)

Studia drugiego stopnia (magisterskie) uzupełniające stacjonarne polskojęzyczne 4-semestralne


2600 zł (za miesiąc)

Studia drugiego stopnia (magisterskie) uzupełniające stacjonarne anglojęzyczne 3-semestralne


2600 zł (za miesiąc)

Studia drugiego stopnia (magisterskie) uzupełniające stacjonarne anglojęzyczne 4-semestralne


2000 zł (za miesiąc)

Studia drugiego stopnia (magisterskie) uzupełniające niestacjonarne


2000 zł (za miesiąc)

Studia drugiego stopnia (magisterskie) uzupełniające z wykorzystaniem narzędzi i metod nauczania na odległość (niestacjonarne internetowe)


Opłata za procedurę kwalifikacyjną – 85 zł (dotyczy tylko absolwentów innych uczelni)