Przejdź do treści
ważne:

W związku z nowo otwartym kierunkiem projektowanie graficzne i sztuka multimediów na Wydziale Sztuki Nowych Mediów rekrutacja na studia anglojęzyczne I i II stopnia na kierunku grafika jest zamknięta.

Studenci studiów drugiego stopnia kierunku grafika otrzymają gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno z wybranych dziedzin zastosowań technik komputerowych, jak i grafiki. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Program anglojęzycznych studiów oparty o cztery moduły edukacyjne:

 1. Informatyczny
  dający wiedzę i umiejętność posługiwania się istniejącymi oraz budowy własnych narzędzi informatycznych.
   
 2. Teoretyczny
  dający wiedzę na temat komunikacji wielomedialnej, interakcji, kognitywistyki i percepcji, historii projektowania oraz współczesnych teorii komunikacyjnych. W module tym studenci zdobywają także umiejętność  profesjonalnego formułowania treści w języku angielskim.
   
 3. Projektowy
  wyposażający studentów w wiedzę i umiejętność prowadzenia projektów audiowizualnych w oparciu o środki werbalne i wizualne w dynamicznym środowisku wielomedialnym.
   
 4. Praktyczny, zintegrowany
  osadzający zdobytą w czasie studiów wiedzę i umiejętności w kontekście pracy w zespole projektowym współpracującym z rzeczywistym użytkownikiem – Design Practicum (project-based learning) vs. Design Studio. W ramach tego modułu wyróżniający się studenci mogą asystować prowadzącym warsztaty na młodszych latach nauczania.

Zasady Egzaminu Dyplomowego na WSNM

Obrona pracy dyplomowej odbywać się powinna po dwóch latach nauki na Wydziale Sztuki Nowych Mediów. Zasady oraz tematyka prac powinna być konsultowana na bieżąco z promotorami: głównym, technicznym i teoretycznym. Praca dyplomowa, jak i obrona pracy odbywa się w języku angielskim.

Termin egzaminu dyplomowego w semestrze letnim 2023/2024:

 • 8-11 lipca 2024
 • 25-27 września 2024

Sylwetka Absolwenta

Kwalifikacje zawodowe absolwentów pozwolą im na świadome podejmowanie kreatywnych decyzji oraz ich realizację. Absolwent będzie posiadał poszerzoną wiedzę dotyczącą funkcji historii sztuki w kulturze i społeczeństwie, będzie przygotowany do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego. Zaproponowany profil kształcenia daje naszym absolwentom solidne podstawy do projektowania w zakresie: reklamy, krótkich form filmowych, wideoklipów, gier komputerowych, stron internetowych, interfejsów dla użytkownika oraz projektowania płaskiego i przestrzennego informacji wizualnej. Taki profil studiów pozwoli na bardzo dobre przygotowanie ich do pracy: w agencjach reklamowych, w telewizji, w galeriach sztuki, w instytucjach kulturalnooświatowych, w firmach świadczących usługi komputerowe i internetowe, w filmie, w instytucjach wstawienniczych oraz w oprawie wizualnej widowisk.

Dzięki lektoratowi języka angielskiego, który jest prowadzony przez cały okres studiów, absolwenci poznają biegle angielski. Umożliwia to znalezienie pracy w firmach i instytucjach polskich na stanowiskach, na których wymagana jest biegła znajomość angielskiego, w firmach zagranicznych i przedstawicielstwach organizacji międzynarodowych w Polsce, a także za granicą. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).


Władze

Dziekan wydziału

dr hab. Ewa Satalecka, prof. PJATK

Prodziekani wydziału

Prodziekan: dr hab. Andrzej Kalina, prof. PJATK
Prodziekan: dr Piotr Nowiński
Prodziekan: mgr Piotr Sieciński


Sekretariat Dziekana:
Marta Ogrodniczuk


e-mail: dziekan-snm@pja.edu.pl

tel: (+48) 22 584 45 04
tel: (+48) 512 163 558
budynek C (wejście tylne)
pokój nr C10
ul. Nowogrodzka 73
02-006 Warszawa
Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 9:00-17:00


Sekretariat kierunku grafika, tryb stacjonarny anglojęzyczny:
Patrycja Bartosińska


e-mail: sekretariat-snm@pja.edu.pl

tel: (+48) 22 584 45 04
tel: (+48) 512 163 558
budynek C (wejście tylne)
pokój nr C10
ul. Nowogrodzka 73
02-006 Warszawa
Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 9:00-17:00