Przejdź do treści

TERMINY SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ:

Od 26.08.2024 r. do 30.08.2024 r. Dyscypliny: informatyka techniczna i telekomunikacja oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Należy przesłać na biuro_prorektora@pjatk.edu.pl skany poszczególnych dokumentów:

 • wygenerowany ze strony internetowej Szkoły Doktorskiej i podpisany przez kandydata wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej;
 • dyplom (wraz z suplementem) ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo pierwszego i drugiego stopnia lub równorzędny;
 • CV z opisem zainteresowań naukowych;
 • jedna fotografia przedstawiająca twarz kandydata,
 • certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych wydawane przez uczelnie (poziom B2, C1 i C2), certyfikaty instytucji zewnętrznych wymienione w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19 stycznia 2018 r. (poz. 216). W przypadku absolwentów filologii lub lingwistyki stosowanej suplement dyplomu z informacją o biegłości językowe;
 • opisany plan badawczy zgodny z wybranym tematem https://pja.edu.pl/szkola-doktorska/szkola-doktorska-ictdesignszkola-doktorska/o-programie/ po uzgodnieniu go z promotorem;
 • informacje o dotychczasowej aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach, karierze zawodowej;
 • *w razie nieukończenia studiów magisterskich: wystawione przez macierzystą uczelnię zaświadczenie o średniej ocen wraz z zaświadczeniem o terminie obrony pracy magisterskiej;
 • tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego każdego z wymaganych dokumentów wydanego w innym języku niż język polski.

Procedura rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej ICT&Design

Najbliższe kroki

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych

 • Zostało
  190 dni

Przyjmowanie kompletu dokumentów od kandydatów do Szkoły Doktorskiej

Od 02.09.2024 r. do 06.09.2024 r.

Przyjmowanie kompletu dokumentów od kandydatów do Szkoły Doktorskiej, zgodnie z zasadami rekrutacji, osobiście w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej lub przesłane pocztą do Sekretariatu Szkoły Doktorskiej.

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych

Od 09.09.2024 r. do 13.09.2024 r.

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami przez komisję rekrutacyjną.

Ogłoszenie wyników rekrutacji

17.09.2024 r.

Ogłoszenie listy przyjętych

20.09.2024 r.

Lista rankingowa kandydatów z postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej ICT&Design w roku akademickim 2023/2024

Kryteria oceny kandydatów:

1. Ocena na dyplomie ukończenia studiów (do 5 pkt.)
2. Ocena osiągnięć badawczych pod względem jakościowym (do 5 pkt.)
3. Ocena zaproponowanego projektu badawczego (do 10 pkt.)
4. Ocena prezentacji propozycji projektu badawczego podczas rozmowy (do 10 pkt.)
5. Wynik testu łamigłówkowego (do 5 pkt.)

Pozycja
Rank
Nazwisko
Last name
Imię
First name
Kryterium 1
Criterion 1
Kryterium 2
Criterion 2
Kryterium 3
Criterion 3
Kryterium 4
Criterion 4
Kryterium 5
Criterion 5
Wynik końcowy
Overall score
Status kwalifikacji
1SafariBabak54,759,59,25230,5Przyjęty
Admitted
2PysmakYelyzaveta558,258127,25Przyjęty
Admitted
3GutowskaDorota44,2565,751,521,5Nieprzyjęty
Not admitted
4StolarskiJakub51,542,752,515.75Nieprzyjęty
Not admitted
5PrajapatiVishalkumar51,52,251,75010,5Nieprzyjęty
Not admitted

22.09.2023 r.

Prof. dr hab. Adam Wierzbicki – Dyrektor Szkoły Doktorskiej ICT&Design

Masz pytania? Skontaktuj się z Biurem Prorektora:


Biuro Prorektora,
464 bud. A, 4 piętro,
godziny otwarcia 9:00-16:00
tel.: (22) 58-44-518
e-mail: biuro_prorektora@pjwstk.edu.pl