Przejdź do treści

Szkoła Doktorska ICT&Design utworzyła Doradczą Radę Ekspertów (Advisory Expert Council). Naszym celem jest zapewnienie naszym doktorantom najwyższych umiejętności akademickich i wszechstronnej wiedzy w wybranej przez nich dziedzinie, w czym członkowie Rady Ekspertów mają nas merytorycznie wspierać. Innym ważnym celem jest internacjonalizacja Szkoły Doktorskiej – dlatego do Rady Ekspertów zaproszono profesorów pracujących na uczelniach zagranicznych będących partnerami PJATK. 

Zaproszenia do Rady Ekspertów przyjęli:

  • prof. Adam Jatowt z University of Innsbruck
  • prof. Joemon Jose z University of Glasgow
  • prof. Thierry Urruty z University of Poitiers
  • prof. Jahna Otterbacher z Open University of Cyprus
  • prof. Frank Hopfgartner z University of Koblenz
  • prof. Alexander Barmak z Khmelnytskyi National University
  • prof. Andris Teikmanis z Art Academy of Latvia
  • profesorowie z Kharkiv State Academy of Design and Arts