Przejdź do treści

Odpowiedź na potrzeby branży lotniczej

Wyzwania stojące w ostatnich latach przed branżą lotniczą, a co więcej dynamicznie zachodzące zmiany w kwestii bezpieczeństwa i funkcjonowania portów lotniczych, otwierają konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji liderów kierujących rozwojem w przemyśle lotniczym. W odpowiedzi na tę potrzebę doświadczona w nauczaniu kadr managerskich Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych wraz z Polskimi Portami Lotniczymi stworzyła unikalny i bezkonkurencyjny program studiów – MBA dla IT w branży lotniczej.

11 marca 2023 roku ten inicjalny rok studiów rozpoczęli doświadczeni liderzy, pochodzący z różnych firm z branży lotniczej, takich jak Polskie Porty Lotnicze, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Ls Services, ACS (działające w ramach PPL), a także spoza niej: Hilti Group oraz Sabre Corporation.

MBA dla IT Air w liczbach

Przez 10 miesięcy, podczas 13 zjazdów, 22 słuchaczy przystąpiło do 24 przedmiotów, prowadzonych przez 16 wykładowców – prawdziwych ekspertów w swoich dziedzinach, nie tylko teoretyków, ale przede wszystkim praktyków, którzy przekazywali swoje bogate doświadczenie zawodowe. Na zakończenie roku akademickiego czekał ich 1 egzamin ustny, obejmujący zagadnienia całego programu studiów i sprawdzający nabyte kompetencje.

Rozwój z dziedziny IT

Program studiów kładzie szczególny nacisk na rozwój w dziedzinie IT. W ramach przedmiotów związanych z zarządzaniem projektami oferujemy np. zwinne zarządzanie organizacją w IT (Agile Coach), za to przedmioty związane bezpośrednio z branżą lotniczą obejmują tematykę cyberbezpieczeństwa w lotnictwie, marketingu i reklamy portów lotniczych, a także prawa lotniczego.

Zarówno teoria, jak i praktyka

Unikalność tego projektu ujawnia się również w organizacji studiów, a konkretnie w alternacji zjazdów – na przemian stacjonarne i online. Jest to celowe działanie, mające na celu nie tylko skoncentrowanie się na pracy warsztatowej, ale także umożliwienie efektywnego networkingu i wymiany doświadczeń na żywo.

W ramach zajęć teoretycznych słuchacze mieli okazję zapoznać się z pracą kontrolerów lotów podczas dwudniowego zjazdu w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Dodatkowo zajęcia z zakresu zarządzania w lotnictwie odbyły się na Lotnisku Chopina w Warszawie oraz na Lotnisku Warszawa Radom.

Kształcimy najlepszych

Podsumowując, studia MBA dla IT w branży lotniczej to nie tylko zdobywanie wiedzy, lecz także inwestowanie w rozwój umiejętności, zdolności przywódczych i adaptacyjności do dynamicznych realiów biznesu. Nasi absolwenci to wykwalifikowani profesjonaliści, którzy są także inicjatorami innowacji w swoich organizacjach, a od 1 stycznia 2023 roku, dzięki uzyskanemu dyplomowi MBA są upoważnieni do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Wierzymy, że zdobyta w ramach tych studiów wiedza staje się kluczowym narzędziem w osiąganiu doskonałości w zarządzaniu branżą lotniczą, a także w kształtowaniu jej przyszłości.


Opinie absolwentów studiów MBA dla IT w branży lotniczej

“Do podjęcia studiów MBA dla It (Air) skłoniło mnie miejsce, w którym pracuje – Polskie Porty Lotnicze. Chciałam posiąść szerszą wiedzę na temat technologii zarządzania biznesem w tak specyficznym środowisku.

To, co mnie zainteresowało na studiach to przede wszystkim bardzo ciekawe wykłady z marketingu portów lotniczych, które poszerzyły moją wiedzę na temat niefinansowych korzyści z biznesu lotniczego.” 

– Katarzyna Michalska, Menedżerka projektów IT, Polskie Porty Lotnicze

“Na studiach MBA najważniejszą rzeczą, którą pozyskałem, były tematy związane z kontaktami z ludźmi – psychologia, kwestie współpracy, zarówno przełożony-pracownik, jak i kwestie w organizacji; cechy charakteru, umiejętność wykorzystania rzeczy pozytywnych u różnych osób, w celu realizacji wspólnych zadań.” 

– Mariusz Kurach,  p.o. Kierownika Działu Strategii i Rozwoju IT, Polskie Porty Lotnicze

“Od przeszło 20 lat pracuje w branży lotniczej i szukałem miejsca, które pozwoli mi rozwinąć i zupdate’ować moją wiedzę do aktualnych trendów w lotnictwie. Szukałem takiego zakresu informacji, który byłby spójny z informacjami dotyczącymi IT w lotnictwie. Mam na myśli umiejętności związane z zastosowaniem sztucznej inteligencji, czatów GPT, takie, które pozwoliłyby (…) na bieżąco odpowiedzieć wyzwaniom, przed jakimi stoi lotnictwo.” 

– Robert Ochwat, Dyrektor Biura Szkoleń, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej


Nie trać czasu i wejdź na nowy poziom kariery!

Studia MBA to ROZWÓJ, NETWORKING, DOŚWIADCZENIE

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i rozpocznij swoje studia MBA dla Branży IT AIR już w nadchodzącym semestrze!


Zobacz inne aktualności