Przejdź do treści

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 już rozpoczęta!

Zakończył się nabór do pierwszej grupy. Obecnie trwa rekrutacja do drugiej grupy i potrwa do końca października (lub do wyczerpania miejsc).


Warunki rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Etap I. Rejestracja on-line

wypełnienie formularza rekrutacyjnego (obok)


Etap II. Dostarczenie dokumentów

dostarczenie w formie elektronicznej lub listownej do Centrum Kształcenia Podyplomowego Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych następujących dokumentów:

 • dyplom ukończenia uczelni wyższej (uzyskania tytułu licencjata, inżyniera lub magistra) lub odpis wraz z suplementem – kandydat przedstawia oryginał lub odpis, a pracownik PJATK poświadcza kserokopię za zgodność z oryginałem
 • CV
 • jedno zdjęcie rozmiaru dowodowego (zdjęcie może zostać dostarczone na ostatnim etapie rekrutacji, po pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej)
 • potwierdzenie uregulowania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 1500 PLN na konto: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Etap III. Rozmowa rekrutacyjna


Wybranych Kandydatów spełniających wymogi formalne zapraszamy na indywidualne spotkanie rekrutacyjne, które odbywają się w trybie on-line.

Termin spotkania wyznaczony zostanie do 14 dni od dnia złożenia dokumentów. O wyniku przyjęcia na studia MBA dla branży IT decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.


Etap IV. Kwalifikacja na studia

Pełna rejestracja, złożenie kompletu dokumentów oraz pozytywny wynik rozmowy rekrutacyjnej uruchamiają procedurę kwalifikacyjną na studia.


Etap V. Kontrakt

Kandydat otrzymuje decyzję Komisji Kwalifikacyjnej drogą elektroniczną, na adres podany w rejestracji on-line. Decyzja wysyłana jest dopiero po zebraniu się wymaganej ilości kandydatów (nie dotyczy studiów internetowych).
W przypadku braku kwalifikacji na studia opłata wpisowa będzie zwrócona kandydatowi.

Po dopełnieniu wszystkich formalności  kandydat podpisuje z Uczelnią Kontrakt. 

  Imię*

  Drugie imię

  Nazwisko*

  E-mail*

  Telefon*

  Adres zamieszkania*

  Adres korespondencyjny*

  Płeć*

  Imię ojca*

  Imię matki*

  Pesel*

  Ukończone studia*

  Obywatelstwo*

  Dodatkowe informacje*  Spotkanie z wykładowcami Centrum Kształcenia Podyplomowego

  Nikt nie opowie o kursach proponowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego lepiej niż wykładowcy. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmów z prowadzącymi kursów podyplomowych oraz studiów MBA (w tym kierowniczką CKP Panią Martą Godzisz), które przeprowadziła Pani Aleksandra Szyr.