Przejdź do treści

Trwa rekrutacja na rok akademicki 2024/2025!

Obecnie trwa rekrutacja na semestr na rok akademicki 2024/2025 i potrwa do końca września (lub do wyczerpania miejsc).


Warunki rekrutacji

Formularz kontaktowy

Etap I. Rejestracja on-line

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl

Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i wgraj swoje zdjęcie. Koniecznie wybierz studia podyplomowe, na które aplikujesz.


Etap II. Dostarczenie dokumentów

Przygotuj wymagane dokumenty, zapisz je w formacie .pdf, wgraj odpowiednie pliki do systemu rekrutacyjnego lub od razu dostarcz oryginały do Centrum Kształcenia Podyplomowego. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem.

Wymagane dokumenty:

 1.  podpisane podanie o przyjęcie na studia – druk można pobrać ze swojego profilu w systemie rekrutacyjnym
 2. dyplom ukończenia uczelni wyższej wraz z suplementem (uzyskania tytułu licencjata, inżyniera lub magistra) – kandydat przedstawia oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną przez notariusza
 3. zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line generowane na podaniu. 

Kandydat zobowiązany jest zapłacić wpisowe w wysokości 1500 zł oraz dostarczyć kopię dowodu wpłaty. Opłatę wpisowego należy dokonywać na swoje indywidualne konto – widoczne na własnym profilu rekrutacyjnym.

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:
Bank Millennium S.A.
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
Przelewy krajowe:
numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:
PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
Kod SWIFT: BIGBPLPW
W tytule podać imię i nazwisko, wpisowe/rozmowa kwalifikacyjna, kierunek
Np. Jan Nowak, wpisowe, studia podyplomowe


Etap III. Rozmowa rekrutacyjna


Wybranych Kandydatów spełniających wymogi formalne zapraszamy na indywidualne spotkanie rekrutacyjne, które odbywają się w trybie on-line.

Termin spotkania wyznaczony zostanie do 14 dni od dnia złożenia dokumentów. O wyniku przyjęcia na studia MBA dla branży IT decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.


Etap IV. Kwalifikacja na studia

Pełna rejestracja, złożenie kompletu dokumentów oraz pozytywny wynik rozmowy rekrutacyjnej uruchamiają procedurę kwalifikacyjną na studia.


Etap V. Kontrakt

Kandydat otrzymuje decyzję Komisji Kwalifikacyjnej drogą elektroniczną, na adres podany w rejestracji on-line. Decyzja wysyłana jest dopiero po zebraniu się wymaganej ilości kandydatów (nie dotyczy studiów internetowych).
W przypadku braku kwalifikacji na studia opłata wpisowa będzie zwrócona kandydatowi.

Po dopełnieniu wszystkich formalności  kandydat podpisuje z Uczelnią Kontrakt. 

  Imię*

  Drugie imię

  Nazwisko*

  E-mail*

  Telefon*

  Adres zamieszkania*

  Adres korespondencyjny*

  Płeć*

  Imię ojca*

  Imię matki*

  Ukończone studia*

  Obywatelstwo*

  Dodatkowe informacje*  Spotkanie z wykładowcami Centrum Kształcenia Podyplomowego

  Nikt nie opowie o kursach proponowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego lepiej niż wykładowcy. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmów z prowadzącymi kursów podyplomowych oraz studiów MBA (w tym kierowniczką CKP Panią Martą Godzisz), które przeprowadziła Pani Aleksandra Szyr.