Przejdź do treści

Informacje ogólne

Ważne informacje:

Opis studiów

Studia MBA IT w lotnictwie Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w pełni poszerzają, uzupełniają i systematyzują wiedzę na temat IT w lotnictwie w Polsce i na świecie.

Celem nadrzędnym studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania, strategii rozwoju firmy, analizy i metodologii rozwiązywania problemów biznesowych w oparciu o specyfikę branży IT w lotnictwie.

Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z dostępnymi możliwościami technologicznymi – zwłaszcza w kontekście ich wykorzystania w rozwiązywaniu problemów biznesowych, a tym samym w usprawnieniu współpracy działu IT z innymi działami w firmach.


Studia uczą poszukiwania narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów biznesowych, dopasowania odpowiednich metod technologicznych do potrzeb biznesowych, a także pokazują potencjał innowacji technologicznych i jego obszary zastosowań. Stanowią doskonałą podstawę do dynamicznego rozwoju zawodowego i wzrostu efektów biznesowych.


Kontakt

Obsługa kandydatek i kandydatów
na studia w PJATK odbywa się stacjonarnie, telefonicznie i mailowo.

Dokumenty można dostarczać drogą elektroniczną – wgrywając skany
na swoim indywidualnym koncie
rekrutacyjnym.

Lokalizacja

Biuro studiów MBA
pokój nr 17
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa

tel. (+48) 22 58 44 597
tel. (+48) 606 329 434

e-mail: mba@pjwstk.edu.pl
e-mail: m.godzisz@pja.edu.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 8.00–17.00
Wtorek 8.00–17.00
Środa 8.00–17.00
Czwartek 8.00–17.00
Piątek 8.00–16.00

Dlaczego warto studiować?

Studia MBA w PJATK

Technologia zmienia dzisiejsze zawody i zmusza do patrzenia na zagadnienia z nowej perspektywy. Dlatego kandydat na studia MBA to osoba, której wyzwania zawodowe i dalszy zawodowy rozwój stanowić będą obszary szeroko pojętej branży IT, a także współpracę z działami technologicznymi.

Studia MBA w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych to rosnąca społeczność wybitnych specjalistów, którzy z roku na rok mają okazję spotkać się i poszerzać swoje zasięgi „networkingowe” podczas uroczystej Graduacji i Inauguracji Studentów MBA oraz Słuchaczy studiów Podyplomowych w PJATK. Dbamy aby wyśmienite talenty liderskie miały szanse dzielić się swoimi doświadczeniami z nowymi rocznikami MBA for IT.


Dodatkowe korzyści

 • słuchacze uzyskują dyplom MBA dla branży IT w lotnictwie nie tylko z pogłębioną wiedzą, ale co ważniejsze, z solidną praktyką w zakresie podejmowania złożonych decyzji oraz tego, co oznacza przywództwo w globalnym środowisku.
 • dokonując analizy praktyk przywódczych i kultur organizacyjnych, które umożliwiają dzisiejszym liderom kształtowanie bardziej zwinnych i dojrzałych cyfrowo organizacji, uczestnicy opracują nowe metody i zdobędą umiejętności, które pozwolą im napędzać cyfrową transformację i pokonywać przeszkody na drodze do postępu.
 • wymiana doświadczeń, praca w grupach projektowych
 • poszerzenie sieci inspirujących specjalistów, kontaktów z branży IT, które w przyszłości mogą zaowocować otwarciem się na nowe możliwości, jak i przyszłą współpracę
 • posiadający dyplom MBA są upoważnieni do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259), jednym z wymogów dla kandydatów na członków organów nadzorczych oraz organów zarządzających jest ukończenie studiów Master of Business Administration (MBA).

Nie trać czasu i wejdź na nowy poziom kariery!

Studia MBA to ROZWÓJ, NETWORKING, DOŚWIADCZENIE

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i rozpocznij swoje studia MBA dla Branży IT w lotnictwiej uż w nadchodzącym semestrze!

MBA, czyli szansa na:

ROZWÓJ KARIERY

Odkrywanie nowych perspektyw i poszerzanie horyzontów zawodowych to kluczowy cel naszych studiów MBA. Nasz program doskonale wspiera rozwój kariery, umożliwiając zdobycie niezbędnych umiejętności i wiedzy nie tylko w zakresie biznesu, ale także zarządzania, przywództwa i innowacji.

SZYBKI AWANS

Studia MBA to nie tylko inwestycja w wiedzę, to również inwestycja w siebie – przekształcenie ambicji w sukces zawodowy. Dzięki zdobytym kompetencjom, nasi absolwenci są atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy, co często przekłada się na możliwość awansu do kluczowych stanowisk kierowniczych.

WYŻSZE WYNAGRODZENIE

Studia MBA stanowią kluczowy krok w kierunku osiągnięcia wyższego poziomu wynagrodzenia i sukcesu zawodowego. Program ten umożliwia rozwój kompetencji, które są wysoko cenione na rynku pracy, takich jak umiejętności zarządzania strategicznego, analiza finansowa, przywództwo i negocjacje

CENNE DOŚWIADCZENIE

Nasza kadra akademicka, doświadczeni praktycy biznesu oraz unikalne moduły edukacyjne pozwalają studentom na zrozumienie złożoności współczesnego świata biznesu oraz nauczenie się skutecznego podejmowania decyzji w dynamicznym i konkurencyjnym otoczeniu.


Z czym wyjdziesz po studiach?

 • znajomość problematyki Cyberbezpieczeństwa w lotnictwie
 • znajomość światowych wzorców w portach lotniczych
 • podejście teoretyczne i praktyczne w zarządzaniu w lotnictwie przedstawione przez Dyrektora Lotniska Chopina
 • sposoby i narzędzia do mierzenia skuteczności kampanii reklamowych
 • skuteczne pełnieniem roli liderskiej w organizacji prowadzącej do wzrostu efektywności  oraz sposobu zarządzania w niej zasobami ludzkimi
 • wiedza o typie danych zbieranych w lotnictwie, ich przechowywaniu, gromadzeniu i wykorzystywaniu
 • rozwinięcie umiejętności w zakresie komunikacji z pracownikami, sposobami ich motywowania oraz skutecznego przechodzenia przez zmiany w organizacji
 • umiejętność zarządzania własnym rozwojem i życiem zawodowym
 • szybkie i skuteczne przygotowanie własnych wystąpień publicznych oraz ich wygłaszanie

 • rozwinięcie umiejętności na potrzeby transformacji cyfrowej w portach lotniczych
 • umiejętność zarządzania projektami IT
 • efektywne zarządzanie obszarem IT w lotnictwie
 • umiejętność negocjacji
 • znajomość obowiązujących ustaw, konsekwencji i przepisów dotyczących prawa lotniczego
 • zwinne zarządzanie organizacją IT (Agile coach)
 • teoria i praktyka sposobów podejmowania decyzji w sytuacji kryzysowej w IT
 • znajomość najnowszych, współczesnych trendów w branży IT w lotnictwie
 • wykorzystanie neurozarządzania do zwiększenia efektywności pracy, zapobiegania konfliktom i kryzysom, zarządzania energią własną i członków zespołu oraz budowania przyjaznej kultury organizacyjnej

Graduacja MBA

Osoba kończąca studia będzie posiadać pełną wiedzę na temat możliwości i szerokich rozwiązań technologicznych w procesach biznesowych, znać potencjał rynku IT i potrafić z tego potencjału we właściwy sposób korzystać.

Absolwenci studiów otrzymują prestiżowy dyplom Uczelni, która od wielu lat ceniona jest wśród kadry zarządzającej oraz przedsiębiorców, potwierdzający wysokie kwalifikacje menadżerskie w branży IT.

Galeria

Poznaj opinie absolwentów i absolwentek studiów MBA

Dołącz do elitarnego grona liderów technologicznych po studiach MBA w PJATK