Przejdź do treści

Wyjazd na studia w ramach Erasmus+

Informacje ogólne

W ramach programów stypendialnych Erasmus+ wybrani przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne studenci i kadra PJATK otrzymują wsparcie finansowe pozwalające na pokrycie części kosztów utrzymania za granicą podczas studiów lub pracy. Program, prócz wsparcia finansowego, zapewnia uznanie okresu studiów lub pracy zagranicą. Znaczy to, że dzięki zawiązaniu wcześniej odpowiednich umów o programie nauczania lub stażu, okres pracy w uczelni partnerskiej jest traktowany na równi z pracą w kraju i nie wymaga odpracowania po powrocie. Podobnie student, zaliczywszy semestr za granicą, ma zaliczony semestr w PJATK.


Dofinansowanie

PJATK aktualnie oferuje studentom i kadrze możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach Akcji 1 (KA-103) Erasmus: mobilność studentów, kadry oraz wyjazdy na praktyki. Aktualne stawki stypendiów Erasmus+ są publikowane na stronach www programu.

Dzięki wsparciu stypendiów Erasmus+ do społeczności PJATK corocznie dołącza kilkoro studentów z zagranicy oraz kadra na co dzień związana z uczelniami partnerskimi.

Szczegółowe informacje dla studentów pragnących wyjechać lub przyjechać na studia lub staż w ramach Erasmus+ oraz dla kadry w osobnych działach:


Karta i statut programu Erasmus+

Karta Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE) 2021-2027
Statut programu Erasmus+ w PJATK 2021-2027