Przejdź do treści

Nominacje i proces składania wniosków

Informacje ogólne

Instytucje partnerskie powinny przesyłać nominacje swoich studentów pocztą elektroniczną na adres pjint@pja.edu.pl.


PJATK preferuje zarządzanie mobilnościami za pośrednictwem OLA – unijnego narzędzia stworzonego w celu ułatwienia procesu aplikacyjnego i ograniczenia do minimum tradycyjnej dokumentacji papierowej.


FAQ Nominacji

Terminy nominacji i aplikacji:

Nominacja

I semestr — 30 czerwca
II semestr — 30 listopada

Aplikacja

I semestr — 15 lipca
II semestr — 15 grudnia

Informacje ogólne

Po nominacji studenci powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy online i dołączyć wymagane dokumenty. Link do naszego formularza zgłoszeniowego zostanie wysłany
e-mailem do nominowanych studentów wraz z podstawowymi informacjami o dalszych krokach rekrutacji.

Studenci zostaną poproszeni o załączenie następujących plików za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online:

  • CV (.pdf);
  • zdjęcie do legitymacji studenckiej (minimalna rozdzielczość 492 x 633 pikseli i maksymalny rozmiar do 2,5 MB);
  • studenci grafiki/projektowania wnętrz: PORTFOLIO (plik PDF lub link do strony z portfolio online).

Dokumenty dla programu Eramus+

Znajdziesz tutaj najważniejsze dokumenty dla studentów przyjeżdżających do PJATK w ramach programu Erasmus+

Arkusz informacyjny dla przyjeżdżających studentów PJATK
Przewodnik dla przyjeżdżających studentów PJATK
Programy studiów i sylabusy PJATK
Wymagania dotyczące portfolio dla kandydatów Erasmus+
Skala ocen PJATK

Dni Orientacyjne PJATK

Informacje ogólne

PJATK corocznie organizuje Dni Orientacyjne dla wszystkich nowych studentów. Prezentacje wygłaszane są w języku polskim i angielskim. Wersja angielska zawiera szczegółowe informacje dla studentów Erasmusa.