Przejdź do treści

Wyjazd na studia w ramach Erasmus+

Ważne daty:

Początek rekrutacji na studia w ramach Erasmus+

4 stycznia

Koniec rekrutacji na studia w ramach Erasmus+

1 marca

Informacje ogólne

Okres aplikacji: raz w roku, koniec semestru I


Zgłoszenia: przez formularz online.


Przed dokonaniem zgłoszenia należy z uwagą zapoznać się z zasadami rekrutacji oraz z przewodnikiem dla wyjeżdżających (linki poniżej).

Uwaga: formularz akceptuje odpowiedzi tylko przez uczelniane konta mailowe.

Wypełniając formularz zostaniesz poproszona/y o załączenie zdjęcia zgodnego z wymaganiami dot. zdjęć do legitymacji. Formularz wymaga załączenia CV lub CV i portfolio w formacie pdf.


Wyjazd na praktyki w ramach Erasmus+

Ważne daty:

Początek rekrutacji na staże w ramach Erasmus+

1 lipca

Informacje ogólne

Okres aplikacji: aplikacja ciągła, do wyczerpania miejsc.


Zgłoszenia: przez odpowiedni formularz online.


Przed aplikowaniem należy z uwagą zapoznać się z zasadami rekrutacji (link poniżej).

Uwaga: formularz akceptuje odpowiedzi tylko przez uczelniane konta mailowe. 

Wypełniając formularz zostaniesz poproszona/y o załączenie zdjęcia zgodnego z wymaganiami dot. zdjęć do legitymacji. Formularz wymaga załączenia CV w formacie pdf. Dodatkowo warto załączyć Porozumienie o Praktykach (część: przed mobilnością).


Dokumenty dla programu Erasmus+

Studia

Zasady rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+
Formularz aplikacyjny – stypendia na studiach w ramach Erasmus+ PJATK
Wymogi dotyczące portfolio dla program Erasmus+

Staże

Zasady rekrutacji studentek i studentów PJATK na praktyki Erasmus+
Formularz aplikacyjny dla studentów wyjeżdżających na praktyki Erasmus+
Learning Agreement for Traineeships

Ogólne

FAQ programu Erasmus+
Przewodnik dla wyjeżdżających na stypendium Erasmus+
Raport po zakończeniu mobilności

Każdy/a student/ka po powrocie z mobilności (studia, praktyki) jest zobowiązany/a do podzielenia się doświadczeniami z wyjazdu:

– z Komisją Europejską, która organizuje program (formularz online – link jest otrzymywany mailowo przez każdego uczestnika po zakończeniu okresu mobilności);

– ze społecznością PJATK (formularz online jest stale dostępny poniżej):

Skala ocen PJATK

Jak przygotować portfolio do programu Erasmus+?